Voorwoord

Energie besparen: Goed voor uw portemonnee, uw woongenot en het milieu

U kunt op verschillende manieren besparen op uw energiekosten en daarmee uw uitgaven op dit gebied verkleinen. Energiebesparing is niet alleen goed voor uw portemonnee, het draagt ook bij aan een beter milieu. En wat dacht u van een aangenamer woongenot? Een regelrechte win-win-win situatie dus die u, in samenwerking met uw verhuurder de Noordwijkse Woningstichting (NWS), zo voor het grijpen heeft. Hoewel ook hier de kosten voor de baat uitgaan zult u op termijn met gerichte energiebesparende maatregelen financieel beter af zijn. De stichting Huurdersbelangen Noordwijk is een groot voorstander van passende maatregelen om energie te besparen en de Energiecoach kan u adviseren welke maatregelen het beste voor u, uw gezin en woning uitpakken en de Noordwijkse Woningstichting kan u helpen bij het treffen van voorzieningen.

Welke maatregelen zijn mogelijk?

U kunt uw huis op verschillende wijzen isoleren. Vloer-, muur- en dakisolatie zijn de meest voorkomende maatregelen die getroffen worden. Een onderzoek samen met een kosten baten analyse zal uitwijzen welke ingreep of combinatie van ingrepen het beste resultaat voor u en uw woning gaat opleveren. Een tweede belangrijke maatregel is de installatie van een energiebesparende HR-ketel. De Noordwijkse Woningstichting kan u hierover informeren en adviseren. De kosten van de ingrepen betaalt u terug in een hogere huurprijs maar daar staan lagere energiekosten en een hoger woongenot tegenover. Parallel hieraan heeft de NWS als één van haar hoofddoelstellingen vastgelegd om haar woningvoorraad samen met haar huurders energiezuiniger te maken. Zo wordt er aan gewerkt om alle woningen op minimaal energielabel B te krijgen (A is het hoogst haalbare en F het laagste label). De derde energiebesparende maatregel betreft de plaatsing van zonnepanelen. Hiervoor draagt u maandelijks een bedrag af aan de verhuurder, maar een deel van de zo verkregen energie is van u.

Gedrag is ook een belangrijke factor.

Naast energie besparende ingrepen is gedrag een belangrijke factor om uw energielasten te verkleinen. Een goed ingeregelde thermostaat, die ook goed ingeregeld blijft en niet elke dag qua instelling veranderd wordt (omdat bijvoorbeeld één gezinslid het te koud heeft) scheelt een hoop kosten. Wist u dat één oplader die het hele jaar ingeplugd is u drie euro kost?  En dan hebben wij het nog maar even niet over brandgevaar van deze jaarrond ingeplugde laders. Op de website van Greenem kunt u een overzicht vinden van de kosten van meer elektrische apparaten die in een gemiddeld huishouden gebruikt worden. Doe er uw voordeel mee. Tot slot: Regelmatig ventileren van uw woning is van belang om het vochtgehalte terug te brengen en daarmee uw woongenot te verhogen.

Kosten voor energie blijven stijgen

Een andere belangrijke reden om energie te besparen is de verwachting dat de energiekosten in de komende jaren zullen blijven stijgen. De voorraad fossiele brandstoffen is eindig en niet goed voor het milieu. Daarom wordt er fors geïnvesteerd in nieuwe energiebronnen en die investeringskosten worden op de gebruiker, dus ook u, verhaald.

De stichting Huurdersbelangen Noordwijk heeft energiebesparing tot prioriteit verheven. Ons advies aan u is om dat ook te doen en in samenwerking met de Energiecoach en de Noordwijkse Woningstichting om te bekijken welke maatregelen voor u het beste uitpakken.

 

   

  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.