Huurdersbelasting inzetten voor duurzaamheid

Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp bij extra CO2-reductie

Huurdersbelasting inzetten voor duurzaamheid

Duurzaam en betaalbaar wonen. Dat is mogelijk door het geld van de huurdersbelasting in te zetten voor het energiezuinig maken van huurwoningen. De Noordwijkse woningcorporaties Sint Antonius van Padua en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) sluiten zich aan bij de oproep die klimaatorganisatie Urgenda en 170 woonstichtingen uit het hele land vandaag aan het kabinet doen.

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting – bekend als de verhuurderheffing – aan de woningcorporaties. Dit jaar is dat landelijk € 1,7 miljard. Woningcorporaties willen dat geld van de huurders investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. Daarmee worden de energiekosten voor hun huurders direct verlaagd. Zo helpen corporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

Net als hun collega’s voelen de directeur-bestuurders Merlien Welzijn (Sint Antonius van Padua) en Willem van Duijn (NWS) zich voor het blok gezet. “Ik zeg altijd maar ‘Je kunt geen eik vellen met een broodmes’. Zo voelt het wel, als ik kijk naar de vele opgaven die wij als corporatie hebben, afgezet tegen de bedragen aan lokale en landelijke belastingen en heffingen die we jaarlijks moeten overmaken”, aldus Welzijn. “Dat geld is dringend nodig voor onze woningmarkt.”

Sneller, meer investeren

Beide Noordwijkse corporaties investeren al fors in duurzaamheid. Directeur-bestuurder Van Duijn van de NWS: “Voor ons woningbezit hebben we momenteel al gemiddeld label B, een resultaat dat pas in 2021 hoeft te worden gehaald. Bij de nieuwbouwplannen gaat de NWS zelfs uit van gasloos en bijna energieneutraal. Voor het bestaande woningbezit werken we met een – voortdurend bijgesteld – plan om richting 2050 zoveel mogelijk CO2-neutraal te zijn. Om dat mogelijk te maken, investeren we jaarlijks 1,5 miljoen euro extra in het energiezuiniger maken van onze woningen.” 

De centrale overheid doet een beroep op woningcorporaties om het voortouw te nemen in verduurzamingsopgave. “Dat willen we ook graag”, benadrukt directeur-bestuurder Welzijn van Padua uit. “We willen de aarde goed doorgeven aan volgende generaties en onze huurders worden er direct beter van. Op onze beurt roepen wij de overheid daarom op om ons niet langer te straffen voor het uitvoeren van deze noodzakelijke acties.”

Extra investeren bovenop het bedrag dat de woningcorporaties al uittrekken voor energiemaatregelen is volgens Van Duijn van de NWS onmogelijk in een markt waarin de prijzen fors stijgen en woningcorporaties heel veel belasting betalen. “Zo’n vier maanden huur gaat jaarlijks naar de schatkist van landelijke en lokale overheden. Er wordt gedacht dat de woningcorporaties beschikken over het kruikje van de weduwe van Sarfath, dat nooit leeg raakt. Nou, laat ik ze uit de droom helpen: het staat droog.”

Bondgenoot bij klimaatakkoord

Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Hun huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs.

IJzersterk systeem

Dertig procent van alle Nederlanders  woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd en kost de overheid niets.

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Bij de aanschaf van zonnepanelen, kan de NWS u goed helpen met een advies. Natuurlijk maakt u de beslissing of u gebruik gaat maken van zonnepanelen. Deze panelen worden door de NWS voorgefinancierd en met de verrekening van subsidies moet de huurder deze kosten wel weer terugbetalen. Hiervoor zijn een aantal regelingen mogelijk, waaronder de meest gebruikte. Welke is een maandelijkse huurverhoging afhankelijk voor het aantal die u kiest. Bij de maandelijkse huurverhoging wordt een rekenmethode toegepast die uitgaat van een minimale huurverhoging. Het plaatsen van acht panelen is financieel de meest gunstige voor de huurder.

Belangrijkste is natuurlijk waar de panelen komen te staan op het dak. Is deze plek wel of niet geschikt, wordt bepaald door een meting van de installateur. Is de plaats ongunstig of wel gunstig ten opzichte van het gemiddelde aantal zonne-uren is zowel voor u als de NWS bepalend of u die keuze maakt. Bijvoorbeeld bij een gemiddelde opbrengst minder dan 85% is er wel energiebesparing, maar kan het financieel onaantrekkelijk worden.

 

De SHN is voorstander van niet alleen energiebesparing, maar ook van energieneutraal wonen. Maar het kan niet dat uw woonlasten hierdoor gaan stijgen. Wij adviseren u goed uit te laten rekenen wat de gemiddelde kosten en opbrengsten gaan worden, voordat u toestemming geeft om de panelen te plaatsen. De NWS helpt u hier graag mee! 

Besparingstips

Elektriciteit

* Laat elektrische apparaten niet op stand-by staan, maar zet ze helemaal uit. Besparing per jaar € 75,- .

* Gebruik een stekkerdoos met schakelaar en zet alles met 1 knop uit.

* Doe lampen uit als ze niet nodig zijn, vervang kapotte lampen door ledlampen, vervang kerstverlichting door ledverlichting.

* Een laptop is 30 % zuiniger dan een desktop. Zet TV en computer en randapparatuur altijd helemaal uit, laat ze niet in stand-by staan. Een laptop constant aan de lader kost €33,- per   jaar. Bij elkaar een besparing van ruim € 100,-

* Als je nieuwe apparaten koopt kijkt dan naar het energielabel, een A-wasdroger is min € 80,-.

* Gebruik een ventilator in plaats van een airco dat is min. € 370,-

* Verwijder laders na het laden uit het stopcontact. Besparing €7,-

* De lader van de dekt telefoon kost €38,- per jaar

 

Wassen en afwassen:

* Droog de was zoveel mogelijk aan een waslijn. Besparing per jaar € 100,-

* Was zuinig, alleen als de wasmachine vol is. Zet de wasdroger alleen aan als hij vol is.

* De vaatwasser alleen draaien als hij vol is. Besparing per jaar € 200,-

* Met de hand afwassen bespaart per beurt € 0,25 in t.a.v. de vaatwasser

 

Koken en stoken

* Als mogelijk, kook op gas in plaats van elektrisch. Zet thee met een waterkoker en schenk koffie na het    zetten in een thermoskan. Besparing € 70,-

* Verwarm alleen de vertrekken c.q. kamers waarin u zit of werkt. Besparing per jaar € 85,-

* Zet verwarming 1 graadje lager nog een besparing van € 50,- per jaar, 2 graden lager is min. € 100,-

* Hang gordijnen voor de ramen en doe ze dicht als het donker wordt, hang deze gordijnen niet voor de verwarming en plaats daar ook geen meubels voor. Besparing per jaar € 100,-.

* Zet de thermostaat ‘s nachts 2 tot 4 graden lager en als er niemand thuis is ook lager. Een besparing per jaar ook zo’n € 100,-

* Radiatorfolie en tochtstrippen kunnen een totale besparing op leveren van €54,-

* Een oude koelkast vervangen door een nieuwe met een A++ label kan €38,- per jaar besparen. Let dan ook op de plaats van de koelkast in de keuken.

 

Douchen/waterkraan

* Douche 1 minuut minder dat is min € 27,- en plaats een waterbesparende douchekop ook een min van € 54,-. 

* Als je dan ook een waterbespaarder plaatst in vier kranen is dit min € 40,-.

Dit zijn niet alle tips maar globaal de belangrijkste bespaartips die op deze meetlat staan. De kosten zijn ook te overzien; Douchekop € 9,-, waterbespaarder voor kraan +/- € 0,75. Opmerking: Besparingen kunnen elkaar ‘overlappen’. Genoemde bedragen zijn dus niet in alle gevallen bij elkaar op te tellen.

 

Warm, koud of tocht

In een woning is veel vocht veroorzaakt door ons zelf en ook door koken en wassen. Door dit vocht wordt ook koude overgebracht, wat ons een onbehaaglijk gevoel geeft. Het regelmatig ventileren door het openen van roosters of het openen van een raam is een must om ons een prettig gevoel te geven en energie te besparen. Besparing €50,- op jaarbasis.

Plaats voor de brievenbus aan de binnenzijde een zgn. borstel.

Gordijnen aan binnenzijde van de buitendeuren besparen veel energie.

Met de energiebesparende maatregelen van de NWS  kunt u nog meer besparen.

De gegevens zijn afkomstig van o.a.: Milieu centraal en uit de Klimaatgids van de stichting Natuur en Milieu , de Nederlandse Woonbond  en het Rotterdams Milieu Centrum.

Voorwoord

Energie besparen: Goed voor uw portemonnee, uw woongenot en het milieu

U kunt op verschillende manieren besparen op uw energiekosten en daarmee uw uitgaven op dit gebied verkleinen. Energiebesparing is niet alleen goed voor uw portemonnee, het draagt ook bij aan een beter milieu. En wat dacht u van een aangenamer woongenot? Een regelrechte win-win-win situatie dus die u, in samenwerking met uw verhuurder de Noordwijkse Woningstichting (NWS), zo voor het grijpen heeft. Hoewel ook hier de kosten voor de baat uitgaan zult u op termijn met gerichte energiebesparende maatregelen financieel beter af zijn. De stichting Huurdersbelangen Noordwijk is een groot voorstander van passende maatregelen om energie te besparen en de Energiecoach kan u adviseren welke maatregelen het beste voor u, uw gezin en woning uitpakken en de Noordwijkse Woningstichting kan u helpen bij het treffen van voorzieningen.

Welke maatregelen zijn mogelijk?

U kunt uw huis op verschillende wijzen isoleren. Vloer-, muur- en dakisolatie zijn de meest voorkomende maatregelen die getroffen worden. Een onderzoek samen met een kosten baten analyse zal uitwijzen welke ingreep of combinatie van ingrepen het beste resultaat voor u en uw woning gaat opleveren. Een tweede belangrijke maatregel is de installatie van een energiebesparende HR-ketel. De Noordwijkse Woningstichting kan u hierover informeren en adviseren. De kosten van de ingrepen betaalt u terug in een hogere huurprijs maar daar staan lagere energiekosten en een hoger woongenot tegenover. Parallel hieraan heeft de NWS als één van haar hoofddoelstellingen vastgelegd om haar woningvoorraad samen met haar huurders energiezuiniger te maken. Zo wordt er aan gewerkt om alle woningen op minimaal energielabel B te krijgen (A is het hoogst haalbare en F het laagste label). De derde energiebesparende maatregel betreft de plaatsing van zonnepanelen. Hiervoor draagt u maandelijks een bedrag af aan de verhuurder, maar een deel van de zo verkregen energie is van u.

Gedrag is ook een belangrijke factor.

Naast energie besparende ingrepen is gedrag een belangrijke factor om uw energielasten te verkleinen. Een goed ingeregelde thermostaat, die ook goed ingeregeld blijft en niet elke dag qua instelling veranderd wordt (omdat bijvoorbeeld één gezinslid het te koud heeft) scheelt een hoop kosten. Wist u dat één oplader die het hele jaar ingeplugd is u drie euro kost?  En dan hebben wij het nog maar even niet over brandgevaar van deze jaarrond ingeplugde laders. Op de website van Greenem kunt u een overzicht vinden van de kosten van meer elektrische apparaten die in een gemiddeld huishouden gebruikt worden. Doe er uw voordeel mee. Tot slot: Regelmatig ventileren van uw woning is van belang om het vochtgehalte terug te brengen en daarmee uw woongenot te verhogen.

Kosten voor energie blijven stijgen

Een andere belangrijke reden om energie te besparen is de verwachting dat de energiekosten in de komende jaren zullen blijven stijgen. De voorraad fossiele brandstoffen is eindig en niet goed voor het milieu. Daarom wordt er fors geïnvesteerd in nieuwe energiebronnen en die investeringskosten worden op de gebruiker, dus ook u, verhaald.

De stichting Huurdersbelangen Noordwijk heeft energiebesparing tot prioriteit verheven. Ons advies aan u is om dat ook te doen en in samenwerking met de Energiecoach en de Noordwijkse Woningstichting om te bekijken welke maatregelen voor u het beste uitpakken.

 

   

  

Kern Noordwijk Binnen

Onder deze wijk vallen onderstaande straten.

  • Heilige Geestweg
  • Raadhuisstraat
  • Van Limburg Stirumstraat
  • Egmonderstraat
  • IJmuiderstraat
  • Katwijksestraat
  • Boerenburgerweg
  • Jacob Juchstraat
  • Jan Kloosstraat
  • Katwijksestraat
  • ’t Joostje
  • Van de Mortelstraat
  • Kruidhof
  • Hekelhof
  • Garenhof
  • Schans
  • Weteringkade
  • Sint Jeroensweg
  • Wassenaarsestraat
  • Scheveningsestraat
  • Zandvoortsestraat
  • Van Leeuwenstraat