Lange wachtlijsten door tekort sociale huurwoningen

Mensen staan gemiddeld bijna negen jaar op een wachtlijst  voor een sociale huurwoning voor ze aan de beurt zijn. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

U kunt verder lezen op de website van de Woonbond

Coalitie wil onderzoek verbeteren investeringsruimte corporaties

De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, D66 en de VVD, dienden gisteren een motie in waarmee ze minister Ollongren verzoeken te onderzoeken wat er nodig is om te zorgen dat corporaties voldoende financiële ruimte hebben om de grote maatschappelijke opgave op te pakken waar ze voor staan.

U kunt verder lezen op de website van de Woonbond

Nog steeds onduidelijkheid huurverhogingsplannen middeninkomens

De coalitiepartijen dienden eind vorige week een motie in voor hogere huurverhogingen voor middeninkomens. Zij willen dat minister Ollongren met huurders en corporaties in gesprek gaat over de ruimte voor huurverhogingen voor middeninkomens.

Lees verder op de website van de Woonbond

Petitie behoud huurrecht!

Behoud het huurrecht; geen huurverhogingen of gedwongen verhuizingen

Met het Manifest Passend Wonen vragen 23 corporaties aan de minister om een fundamentele wijziging van het huurrecht die de rechtszekerheid van huurders aantast: flexibele huurcontracten, huurverhogingen en gedwongen verhuizingen zijn het gevolg. Dit mag niet doorgaan!

Zie Link!

Woonbond: uitrookplan middeninkomens asociaal

‘Heel veel middeninkomens kunnen helemaal geen huur boven de sociale huurgrens betalen, het is absurd deze mensen hun betaalbare huurwoning uit te jagen’, reageert Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, op het plan van de coalitiepartijen om de huurprijs van middeninkomens in een sociale huurwoning fors te verhogen.

‘Vanuit politiek Den Haag is er van alles gedaan om de sociale huursector te verkleinen. Het slaat nergens op om dan huurders met een bescheiden middeninkomen de schuld te geven van lange wachtlijsten.’ Bovendien loopt het aantal huurders met een middeninkomen in de sociale huursector al jaren terug. Jansen: ‘Den Haag zou zich moeten buigen over de dure scheefheid, het aantal  huurders dat in een te dure sociale huurwoning woont.'

Het aantal ‘dure scheefwoners’ is snel toegenomen. In 2009 had 8,1% van de huurders uit de primaire doelgroep een te hoge huur voor hun inkomen. In 2012 was dit 13,1% en in 2015 18,3% (528.000 huishoudens). Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen.

Jansen: ‘In plaats van het uitroken van middeninkomens, kunnen de coalitiepartijen zich beter inzetten voor betaalbare huurwoningen voor lage én middeninkomens.’