Petitie behoud huurrecht!

Behoud het huurrecht; geen huurverhogingen of gedwongen verhuizingen

Met het Manifest Passend Wonen vragen 23 corporaties aan de minister om een fundamentele wijziging van het huurrecht die de rechtszekerheid van huurders aantast: flexibele huurcontracten, huurverhogingen en gedwongen verhuizingen zijn het gevolg. Dit mag niet doorgaan!

Zie Link!

Woonbond: uitrookplan middeninkomens asociaal

‘Heel veel middeninkomens kunnen helemaal geen huur boven de sociale huurgrens betalen, het is absurd deze mensen hun betaalbare huurwoning uit te jagen’, reageert Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, op het plan van de coalitiepartijen om de huurprijs van middeninkomens in een sociale huurwoning fors te verhogen.

‘Vanuit politiek Den Haag is er van alles gedaan om de sociale huursector te verkleinen. Het slaat nergens op om dan huurders met een bescheiden middeninkomen de schuld te geven van lange wachtlijsten.’ Bovendien loopt het aantal huurders met een middeninkomen in de sociale huursector al jaren terug. Jansen: ‘Den Haag zou zich moeten buigen over de dure scheefheid, het aantal  huurders dat in een te dure sociale huurwoning woont.'

Het aantal ‘dure scheefwoners’ is snel toegenomen. In 2009 had 8,1% van de huurders uit de primaire doelgroep een te hoge huur voor hun inkomen. In 2012 was dit 13,1% en in 2015 18,3% (528.000 huishoudens). Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen.

Jansen: ‘In plaats van het uitroken van middeninkomens, kunnen de coalitiepartijen zich beter inzetten voor betaalbare huurwoningen voor lage én middeninkomens.’

Cursus Energiecoach

Binnenkort starten we met een nieuwe cursus Energie Coach. Een ieder die geinteresseerd is in deze materie kan zich aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Energie Coaches geven voorlichting over woongedrag om hiermee energie en geld te besparen. Tijdens deze cursus worden alle facetten hoe energie te besparen besproken. Ook de technische mogelijkheden worden ter sprake gebracht.

Nieuwe hofjeswoningen in oude kern Noordwijk Binnen

NWS en Van Rhijn Bouw zetten handtekeningen onder overeenkomst

Een bijzonder project op een mooie plek. In het hart van Noordwijk Binnen wordt een hofje gebouwd met 13 sociale huurwoningen. De Noordwijkse Woningstichting (NWS) en aannemer Van Rhijn Bouw zetten gezamenlijk de schouders onder de herinrichting van een voormalig tuinbouwgebied aan de Albertus van Velsenstraat. Het plan omvat ook de bouw van 4 vrije sectorwoningen.

Directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS en directeur Jan van Duijn van Van Rhijn Bouw hebben hun handtekening gezet onder de koop-aannemingsovereenkomst. Ook de grond is inmiddels aan de woningcorporatie overgedragen. Dat wil niet zeggen dat de bouw al helemaal in kannen en kruiken is. Het voornemen is om aan het eind van deze maand een inspraakavond te organiseren waar  omwonenden en andere betrokkenen op de hoogte worden gesteld van de plannen. Ook zal er dan ruim aandacht worden besteed aan de invloed die het beoogde bouwplan heeft op het verkeer en het parkeren in de wijk. Daarna volgt nog de procedure voor de omgevingsvergunning. De grond voor het bouwplan heeft al de bestemming wonen. 

Het nieuwe hofje ligt op een steenworp afstand van een andere parel uit het bezit van de Noordwijkse Woningstichting: het Wilhelminahofje. Om ook bij de naamgeving deze lijn door te trekken, heet het nieuwe bouwplan ‘Julianahofje’.

Beide initiatiefnemers spreken de hoop uit dat er in de loop van 2019 kan worden begonnen met de bouw, zodat de woningen in 2020 kunnen worden opgeleverd. Directeur Van Duijn van de NWS prijst zich gelukkig met de samenwerking met Van Rhijn Bouw. “Op zo’n mooie plek in de dorpskern is het voor een woningstichting bijzonder moeilijk om zelfstandig een project voor sociale huur van de grond te krijgen. De kosten zijn al snel te hoog. Door een financiële bijdrage van de gemeente Noordwijk uit de bestemmingsreserve sociale woningbouw en de mogelijkheid voor de aannemer om hier ook vrije sectorwoningen te realiseren, is het toch gelukt.”

Zoals alle nieuwbouw van de Noordwijkse Woningstichting worden ook deze hofjeswoningen gasloos en Bijna-Energieneutraal (BENG). Voor de NWS betekent dat een extra investering in duurzaamheid en voor de toekomstige bewoners zeer lage energielasten. Er wordt naar gestreefd om onder de grens van de huurtoeslag te blijven: dat betekent een huur van onder de 600 euro. Het ontwerp van architectenbureau INENI heeft niet de klassieke carrévorm van het hofje. De 13 woningen worden gebouwd in twee rijtjes met een gezamenlijke binnentuin. De stijl van het ontwerp kan wel als klassiek worden omschreven.

Huurwoning nog lang niet energiezuinig genoeg

17 augustus 2018

In 2020 hebben de huurwoningen van woningcorporaties gemiddeld energielabel D.  Want afspraken over renovaties die woningen energiezuinig moeten maken worden bij lange na niet gehaald.  Dat blijkt uit onderzoek van TU Delft.

“De verduurzaming van corporatiewoningen loopt flink achter op schema.” Die waarschuwing geeft onderzoekster Faidra Filippidou. Zij promoveerde afgelopen juni bij het onderzoeksinstituut OTB van TU Delft op een onderzoek naar de voortgang van het renovatieproces.

Gemiddeld label B

Met het 'Convenant Energiebesparing Huursector’ maakten overheid en huursector al lang geleden afspraken over energiebesparende renovaties in huurwoningen. Het doel dat daarbij werd gesteld: in 2020 hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Of beter.

Te weinig voortgang, te weinig budget

Op basis van haar onderzoek concludeert Filippidou dat label B bij lange na niet gehaald wordt. Zij komt uit op een magere D als het verwachte gemiddelde in 2020. “Er worden te weinig woningen duurzaam gerenoveerd. Per woning worden te weinig verbeteringen aangebracht en de ingrepen resulteren in te weinig energiebesparing. Bovendien hebben corporaties onvoldoende budget.”

Nog lang niet energieneutraal

Rond 2050 moeten alle woningen in Nederland 'energieneutraal' zijn: evenveel energie verbruiken als zelf opwekken. Maar ook dat is nog lang niet in zicht. Eind 2014 was 28% van de corporatiewoningen verbeterd naar een hogere energielabelcategorie, maar slechts 3,5% daarvan kreeg een ingrijpende renovatie. Bij veel woningen die energiezuiniger werden gemaakt zijn de gevels en daken nog niet toereikend geïsoleerd. En de verwarmingsinstallaties zijn nog traditionele HR-gasketels. 

Niet bemoedigend

De resultaten die door de corporatiesector zijn behaald, zijn volgens Filippidou niet bemoedigend voor de verduurzamingsvoortgang in de particuliere sector. Filippidou verwacht dat het doorvoeren van duurzame verbeteringen nog moeilijker is voor particuliere verhuurders dan voor woningcorporaties.

Dit is een publicatie van de Woonbond