Woonbond: zorgen om verdeling lusten en lasten klimaatakkoord

Het voorstel voor het Klimaatakkoord is zojuist in Den Haag gepresenteerd. Doelen zijn om de uitstoot van CO2 met 49 procent te verlagen in 2030 en maar liefst 95 procent in 2050. De Woonbond staat hier achter, maar maakt zich wel zorgen over de verdeling van de lusten en de lasten van het klimaatbeleid. Zo moeten grote bedrijven niet buiten schot blijven terwijl huishoudens wel kosten maken voor de energietransitie. En bij de verduurzaming van de woningvoorraad moet er goed gekeken worden naar de woonlasten.

 Woonlasten

Corporaties gaan voorop lopen in het verduurzamen van woningen. Dat betekent ook dat zij de aanloopkosten maken. ‘Die rekening mag niet worden doorgeschoven naar de huurders. Er moet dus wel extra investeringsruimte worden gecreëerd bij corporaties. Bijvoorbeeld door de verhuurderheffing, de belasting die corporaties betalen over de waarde van sociale huurwoningen, te schrappen,’ aldus Bastiaan van Perlo van de Woonbond. ‘‘Veel huurders kunnen de huur nu vaak al amper opbrengen. De woonlasten van huurders moeten omlaag. Dat kan door de energierekening omlaag te brengen en de huurverhoging bij renovatie te beperken.’’

Daarnaast is het voor de Woonbond belangrijk dat er voor huurders met lage inkomens en te hoge energierekeningen als gevolg van stijgende belasting op gas, een goede compensatieregeling komt zolang zij niet aan de beurt zijn voor woningverbetering. Met name huurders in de particuliere sector moeten vermoedelijk lang wachten aangezien er weinig prikkels zijn voor particuliere verhuurders om hun woningen te verbeteren.  Dit najaar wordt een compensatieregeling uitgewerkt, en dit is een belangrijke voorwaarde voor de Woonbond. Een andere voorwaarde is dat er zeggenschap van huurders en andere bewoners is gegarandeerd bij renovaties naar nul-op-de-meter of op andere wijze aardgasvrij maken van woningen. 

De Woonbond neemt deel aan de ‘klimaattafel gebouwde omgeving’ (met verder onder meer gemeenten, milieuorganisaties, woningcorporaties, energiebedrijven). De afspraken die aan de klimaattafel gemaakt zijn, werken de deelnemers het komend najaar uit in concrete plannen. Die concrete plannen tezamen vormen het Klimaatakkoord. In 2019 begint de uitvoering van de plannen.

Rechter: Belastingdienst moet schadevergoeding betalen om Gluurverhoging

31 mei 2018

De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade aan ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een hogere huurverhoging doorgevoerd. De zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

Lees dit bericht verder op de website van de Woonbond

Word jij onze nieuwe energiecoach?

Beste Buren voor 2017

Hier zijn ze dan! De Beste Buren van Noordwijk voor 2017. Allereerst Petra de Groot die voorgedragen is door Helga Teunissen, als de allerbeste buurvrouw die echt alles voor haar doet. Niet alleen koffiedrinken, maar ook ramen zemen, de plantenbak zomaar verzorgen en ga zomaar door. De tweede Beste Buren is familie Steenvoorden, als Beste Buren voor de Hoffenneschool. We konden het echt niet laten om hen ook een schouderklopje te geven. Van het verzorgen van het schoolplein en de post/pakketjes tijdens de vakantietijd, een praatje met de teamleden, sociale controle als er hangjeugd is en ga zomaar door. Naast het bekende beeldje van het Reddertje een prachtige waardebon met de bos met bloemen. Het team van de Hoffenne hartelijk dank voor de gastvrijheid en de koffie.

Foto van Leon Gielen.

Vrije sector onbetaalbaar voor gezinnen en stellen

14 februari 2018

Veel middeninkomens kunnen volgens NIBUD-normen helemaal geen huurprijzen boven de sociale huurgrens betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Platform 31. Toch zit de sociale sector voor hen op slot omdat zij meer verdienen dan de inkomensgrens van € 36.165,-.

Betaalbaarheidsmeetlat

Het onderzoek van Platform 31 laat zien dat stellen pas met een bruto jaarinkomen van € 40.635,- een huurwoning boven de € 711,- kunnen opbrengen. Voor kleine gezinnen ligt deze grens op € 45.400,- en voor grote gezinnen op € 56.000,-.

Steeds meer middeninkomens in te dure woning

Er zijn zeker 122.800  huishoudens die door de inkomensgrens niet terecht kunnen in de sociale sector, terwijl ze daar wel thuis horen. Steeds vaker komen deze huishoudens in een duurdere huurwoning terecht. De onderzoekers keken naar de verhuizingen de afgelopen twee jaar. Bijna 60% van deze huishoudens verhuisde naar een huurwoning, 43% hiervan kwam terecht in een huurwoning met een huurprijs boven de € 711,- terwijl dat voor hen onbetaalbaar is.

Brede sociale huursector nodig

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde onlangs ook dat veel middeninkomens geen huurprijzen boven de sociale huurgrens kunnen betalen. De Woonbond pleit dan ook voor een brede sociale huursector, waar ook middeninkomens in terecht kunnen. Daarnaast moeten de huurprijzen in de vrije sector aan banden worden gelegd.