Veel draagvlak verduurzaming onder huurders

Renovaties om huurwoningen te verduurzamen kunnen op veel draagvlak rekenen onder huurders, blijkt uit onderzoek van de Woonbond. Maar liefst in 87% van de onderzochte renovaties was voldoende draagvlak om  de renovatie door te laten gaan. Om een renovatie in een flat of complex door te laten gaan moet minstens 70% van de huurders instemmen. Bij woningverbetering die de woningen energiezuiniger maken wordt dat dus vaak gehaald.

Corporatiekoepel Aedes claimt dat de 70%-norm verduurzaming in de weg staat. Nu blijkt opnieuw dat de draagvlakmeting in de praktijk helemaal geen belemmering is. Zo lang verhuurders maar met goede plannen komen en huurders op tijd betrekk

De 70% -regel is een goede manier om tot renovatieplannen te komen met draagvlak onder de bewoners,’ zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Bovendien wordt zo voorkomen dat verhuurders tal van individuele juridische procedures moeten voeren om een renovatietraject door te voeren. Nu wordt de redelijkheid immers getoetst aan het halen van 70% instemming.’

De komende jaren moeten er veel huurwoningen worden gerenoveerd om de afspraken uit het Energieakkoord te halen. In 2020 moeten huurwoningen gemiddeld op label B zitten. Paping: ‘De 70%-norm zorgt ervoor dat er tempo gemaakt kan worden met projecten die op draagvlak van huurders kunnen rekenen.’

Bron: Woonbond

Wie wordt Noordwijks Beste Buur 2017?

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Maar wie is de beste buur? De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk houdt ook dit jaar weer de verkiezing voor Noordwijks Beste Buur 2017. Weet u mensen die voor deze titel in aanmerking komen, geef hen dan zo snel mogelijk op.

Burenhulp kan veelomvattend zijn, van af en toe een boodschap doen, de heg knippen, kijken of ´s morgens de gordijnen al open zijn tot aan ziekenverzorging toe. Het maakt niet uit op welke manier iemand zich inzet, als het werk maar voor de buren wordt gedaan.

Dinerbon
Mensen die geheel belangeloos hun buren hebben ondersteund, verdienen volgens het bestuur van de SHN om in het zonnetje te worden gezet. Naast (media-) aandacht krijgen zij ook een replica van het beeld ‘Redder’ van Charlotte van Pallandt. Dat is ook dit jaar weer het symbool van de beste buurverkiezing 2017 van Noordwijk. Ook worden zij verwend met een dinerbon.
De prijsuitreiking heeft plaats medio april. Enkele bestuursleden van de SHN zullen de Beste Buur verrassen met een bezoek en hem of haar de prijs uitreiken. Uiteraard worden zij vergezeld door degene die hen voordraagt.

Wat moet u doen?
Alleen een e-mail of brief schrijven met de voordracht, waarom uw buur deze prijs verdient. Ook willen wij de naam, leeftijd en het adres weten van uw beste buur. Vermeld uiteraard ook uw eigen naam en adres, anders kunnen wij u niet uitnodigen voor de prijsuitreiking.

Stuur uw voordracht zo snel mogelijk, maar in elk geval voor 8 maart 2017 naar:

(per e-mail) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,of via een brief naar SHN, postbus 1022 , 2200 BA Noordwijk.

 

 

Teleurstellende uitspraak rechtszaak Gluurverhoging

10 januari 2018

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de rechtszaak tegen de Staat en verhuurdersorganisaties over de inkomensafhankelijke huurverhoging. De Raad van State had eerder geoordeeld dat (voor april 2016) voor het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan de verhuurders geen wettelijke basis bestond. Op basis van die uitspraak wilde de Woonbond bij de rechter een compensatieregeling voor alle huurders afdwingen. De Woonbond is in die collectieve vordering echter niet ontvankelijk verklaard, omdat getroffen huurders volgens de rechtbank zelf individueel naar de bestuursrechter hadden kunnen stappen. Dan is er voor een collectieve actie geen plaats, oordeelt de rechtbank.

‘Teleurstellend’, reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het vonnis. ‘Nadat de Raad van State klip en klaar gesteld heeft dat de privacy van huurders in deze periode met de voeten is getreden, wordt  nu gesteld dat alle huurders zelf maar naar de rechter moesten stappen. Terwijl niemand dat natuurlijk doet, en dat bovendien tot een chaos zou hebben geleid - wij hadden daarom graag een eerlijke collectieve regeling gezien. Het is een slechte beslissing voor het collectieve actierecht, en voor de privacybescherming.’

De claim dat, ook na 1 april 2016 het delen van inkomensgegevens niet mag, is afgewezen. De Woonbond zal de uitspraak met zijn advocaten nu eerst nader bestuderen. De uitspraak werd eerder drie keer uitgesteld.

Meer over dit onderwerp op de website van de Woonbond

Wat kost huren in 2018?

Geïndexeerde grenzen voor de toewijzing van sociale huurwoningen en de huurtoeslag, een huurverhoging die boven de inflatie ligt en een fors hogere belasting op energie. In 2018 verandert er weer veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden.

Wat kost een sociale huurwoning?

Verhuist u in 2018 naar een sociale huurwoning? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan €710,68. Net als in 2017 is dit de ‘liberalisatiegrens’. Deze grens ligt al voor het vierde jaar op hetzelfde bedrag.

Heeft u een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en gaat u in 2018 bij een corporatie huren? Dan zal de huur van uw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn dan €597,30 (een- en tweepersoonshuishouden) of €640,14 (grotere huishoudens). Dat komt omdat corporaties ook in 2018 'passend' moeten toewijzen. Minstens 95% van de woningen die zij toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen moet een kale huur hebben onder deze ´aftoppingsgrenzen´. Een hogere huur mag alleen in uitzonderingsgevallen.

Met welk inkomen kunt u een sociale huurwoning krijgen?

Met een jaarinkomen dat lager is dan € 36.798 maakt u het meeste kans. Met een iets hoger (gezins)inkomen komt u ook nog in aanmerking, maar als u meer verdient dan €41.056,- kunt u alleen bij uitzondering sociaal huren, bijvoorbeeld als u moet verhuizen vanwege sloop. In 2018 moeten woningcorporaties zich aan de volgende regels houden:

Minimaal 80% van de vrijkomende woningen met een huurprijs tot €710,68 moet worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tot €36.798,-.

Maximaal 10% van de woningen met een huurprijs tot €710,68 mag worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen €36.798,- en €41.056,-.

Voor maximaal 10% van de toe te wijzen woningen hoeven corporaties niet naar het inkomen van huurders te kijken, maar wel naar regels uit de plaatselijke huisvestingsverordening. Wat dat voor regels zijn verschilt per gemeente.

Voor commerciële verhuurders (zoals particuliere huisbazen) gelden deze regels niet. Zij verhuren ook wel woningen met een huurprijs tot €710,68.

Met welk inkomen heeft u recht op huurtoeslag?

Het maximale jaarinkomen dat u mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen gaat ieder jaar een beetje omhoog. Voor 2018 zijn de bedragen:

€22.400,- voor alleenstaanden zonder AOW

€22.375,- voor alleenstaanden met AOW

€30.400,- voor meerpersoonshuishoudens (met of zonder AOW)

Naast uw inkomen telt ook uw vermogen (zoals spaargeld en geld op de betaalrekening) mee. Op 1 januari 2018 mag dat niet meer zijn dan €30.000,- per persoon. Had u meer geld op 1 januari? Dan heeft u in 2018 geen recht op toeslag. In 2017 lag de grens op €25.000,-. De grens is verhoogd omdat het kabinet ook de regels voor het betalen van belasting op vermogen heeft veranderd.

Hoeveel huurtoeslag kunt u krijgen?

Om dat te achterhalen kunt u het beste een proefberekening maken(externe link) op de website van de Belastingdienst. Huurtoeslag is een ingewikkelde regeling, met veel verschillende normen en grenzen. In 2018 zijn de grensbedragen:

basishuur – vanaf €221,45
Het deel van de huur dat iedere toeslagontvanger in ieder geval zelf moet betalen. Voor huurders met bijstand is dat minstens € 221,45, voor huurders met een hoger inkomen is het (veel) meer.

kwaliteitskortingsgrens - €417,34
Het deel van de huurprijs dat tussen uw basishuur en dit bedrag ligt wordt volledig vergoed. Als uw basishuur hoog is kan het dus ook om een minimale vergoeding gaan.

aftoppingsgrens - €597,30 (één- of tweepersoonshuishoudens) / €640,14 (huishoudens van drie personen of meer)
Het deel van uw huurprijs tussen €417,34 en de aftoppingsgrens voor uw huishouden wordt voor 65% vergoed.

huurtoeslaggrens - €710,68.
Het deel van uw huurprijs tussen aftoppings- en huurtoeslaggrens moet u zelf betalen. Behalve als u alleenstaand bent, AOW hebt of vanwege handicap een aangepaste woning huurt. In deze gevallen wordt 40% van dit deel vergoed.

Heeft uw woning een hogere rekenhuur dan de huurtoeslaggrens? Dan is voor die woning geen huurtoeslag mogelijk, behalve in uitzonderlijke gevallen. Jongeren tot 23 kunnen alleen toeslag krijgen als hun rekenhuur niet hoger is dan €417,34.

Wat wordt de huurverhoging per 1 juli?

De overheid stelt ieder jaar maximumpercentages vast waarmee de huur van sociale (gereguleerde) woningen mag worden verhoogd. Meer dan dit maximum mag een verhuurder niet vragen, minder natuurlijk wel. De maximumpercentages voor 2018 zijn:

3,9% (1,4% inflatie + 2,5% opslag) bij een inkomen tot en met €41.056,-.

5,4% (1,4% inflatie + 4% opslag) bij een inkomen boven €41.056,-.

Is uw inkomen hoger dan €41.056,-  maar heeft u de AOW-leeftijd al bereikt of bestaat uw huishouden uit vier of meer mensen? Dan mag de huurverhoging maximaal 3,9% zijn.

Wat voor huurverhoging u krijgt hangt vooral van het beleid van uw verhuurder af. Woningcorporaties hebben minder mogelijkheden om de huur te verhogen dan commerciële verhuurders. In 2018 mogen woningcorporaties dankzij afspraken met de Woonbond hun totale inkomsten uit verhuur (inclusief nieuwe verhuringen) met maximaal 1% boven inflatie laten stijgen. Daardoor kunnen zij niet aan alle huurders het maximumpercentage vragen.

Wat betaalt u aan belasting op energie?

In 2018 zullen veel huurders (en huiseigenaren) hun energierekening zien stijgen. Dit komt door drie maatregelen van de overheid die op 1 januari ingaan:

Hogere energiebelasting

Hogere heffing ‘Opslag Duurzame Energie’

Lagere heffingskorting

Energiebelasting

Huishoudens gaan 3 eurocent meer energiebelasting betalen per verbruikte kubieke meter aardgas. De belasting over stroom daalt met 0,72 eurocent. Hoeveel meer energiebelasting u gaat betalen hangt van het verbruik af. Energievergelijker PriceWise berekende dat een gemiddeld huishouden ongeveer €20,- duurder uit zal zijn.

Opslag Duurzame Energie

De heffing voor Opslag Duurzame Energie (ODE) gaat ook omhoog. Dit is een belasting die de overheid in 2013 heeft ingevoerd, met het doel geld op te halen voor investeringen in duurzame energie. Door verhoging van deze belasting in 2018 is een gemiddeld huishouden ongeveer €50,- duurder uit, berekende PriceWise. De ODE betaalt u per kubieke meter aardgas en per kilowattuur stroom. Hoeveel u precies betaalt hangt dus af van het verbruik.

Heffingskorting

 

Dit is een korting op de energiebelasting, die alleen geldt voor energieaansluitingen met een verblijfsfunctie, zoals woningen en kantoren. Het is een vast bedrag per jaar, dat van de te betalen energiebelasting wordt afgetrokken. De overheid verlaagt deze korting in 2018 van €308,54 naar €257,-. Hierdoor gaan bewoners €50,- meer betalen.

Dit artikel is afkomstig van de website van de Woonbond

Wat verandert er voor woningcorporaties in 2018?

22 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 verandert er het een en ander in de wet- en regelgeving voor woningcorporaties. In dit artikel een overzicht.

Bovenkant formulier

Onderkant formulier

Bovenkant formulier

Onderkant formulier

Inkomens- en huurgrens
Woningcorporaties moeten per 1 januari 2018 minstens 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot 41.056 euro. Ten minste 80 procent moet gaan naar huishoudens met een inkomen tot 36.798 euro. De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) is net als voorgaande jaren 710,68 euro.

Huurtoeslag
De pensioengerechtigde leeftijd gaat sinds 2013 stapsgewijs omhoog. Dat heeft gevolgen voor de leeftijd waarop huurtoeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden. In 2018 is die leeftijd 66 jaar.
Het maximale inkomen waarop een huishouden nog in aanmerking kan komen voor huurtoeslag is verhoogd. Dat inkomen is afhankelijk van de grootte van het huishouden en de leeftijd. De bedragen voor 2018 zijn:

Eenpersoons

22.400 euro

Meerpersoons

30.400 euro

Eenpersoons-ouderen

22.375 euro

Meerpersoons-ouderen

30.400 euro

Passend toewijzen 
De huishoudens die in aanmerking komen voor passend toewijzen moeten een woning toegewezen krijgen met een huur onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. Deze bedraagt voor huishoudens van één of twee personen 597,30 euro (was 592,55 euro in 2017) en 640,16 euro voor huishoudens met meer personen (was 635,05 euro in 2017). In 5 procent van de toewijzingen mag de corporatie hiervan afwijken. 

Huurprijs
Woningcorporaties mogen hun huren in 2018 gemiddeld met maximaal 2,4 procent verhogen. Voor individuele huurders is een hogere huurstijging mogelijk. De maximaal toegestane huurstijging voor individuele huurders hangt af van het inflatiepercentage en het huishoudinkomen. Het inflatiepercentage van 1 december 2016 tot 1 december 2017 is 1,4 procent. Voor huishoudens met een inkomen:
-    tot en met 41.056 euro stijgt de huur maximaal 3,9% (de inflatie + opslag van 2,5 procentpunt)
-    boven 41.056 euro stijgt de huur maximaal 5,4% (de inflatie + opslag van 4 procentpunt)

Verhuurderheffing
De verhuurdersbelasting die woningcorporaties over hun sociale huurwoningen moeten betalen zal door stijgende WOZ-waarden verder stijgen naar 1,75 miljard euro. Het nieuwe tarief is 0,591 procent van de WOZ-waarde van de woning. 

De verhuurderheffing wordt per 1 januari 2018 berekend over een WOZ-waarde van maximaal 250.000 euro. Dit bedrag zal vervolgens jaarlijks stijgen met de gemiddelde stijging van de waarde van woningen. Rijksmonumenten zijn per 1 januari 2018 vrijgesteld van verhuurderheffing. Verder is de heffingsvrije voet verhoogd van 10 naar 50 woningen. Verhuurders hoeven over hun eerste 50 woningen geen verhuurderheffing te betalen.

Bouwkwaliteit en bouwregelgeving

Grenswaarde milieuprestatie
De MPG-grenswaarde voor de milieuprestatie van nieuwe woningen en nieuwe kantoren groter dan 100 vierkante meter treedt in werking (zie Staatsblad 2017, 494). Sinds 2013 geldt al een verplichting tot het maken van een milieuprestatieberekening, maar hieraan was nog geen grenswaarde als minimumeis gekoppeld. Per 1 januari 2018 geldt dat deze grenswaarde ten hoogste 1 mag zijn.  

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in 2018 is 100 miljoen euro. Met de ISDE stimuleert het kabinet de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte. Sinds 1 januari 2016 kunnen zakelijke gebruikers en particulieren subsidie krijgen bij de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen. 

Verbouw kantoren naar huurwoningen
Voor de verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten naar huurwoningen zijn er twee wijzigingen. De uiterste indiendatum voor het aanmelden van de voorgenomen investering wordt met twee jaar verlengd tot eind 2019. En voor voorgenomen investeringen die vanaf 1 januari 2018 worden ingediend moet het gaan om huurwoningen met een huur lager dan de eerste aftoppingsgrens voor de huurtoeslag.

 

Bericht afkomstig van AEDES