Sociale huurprijzen stijgen maximaal 5,4% in 2018

21 december 2017

Huurders in een sociale huurwoning met een inkomen tot €41.056 kunnen maximaal 3,9% huurverhoging krijgen in 2018. Voor huishoudens met een inkomen boven de €41.056,- geldt een maximale huurstijging van 5,4%. Voor corporaties geldt een huursombeperking. Dat houdt in dat de gemiddelde huurstijging bij een corporatie niet hoger dan 2,4% mag zijn. Dat is inclusief de huurverhogingen bij het opnieuw verhuren van een vrijgekomen huurwoning.

De gemiddelde sociale huurprijs lag in 2017 al op €529,-. De Woonbond wijst er op dat de huurprijzen voor veel huurders onbetaalbaar zijn geworden en roept corporaties op te kijken naar ruimte voor huurverlaging in plaats van huurverhoging. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Huurders hebben de huurprijzen de afgelopen jaren enorm zien stijgen, en een grote groep huurders kampt met armoede. De woonlasten voor huurders moeten omlaag.’

Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en standplaatsen mag de huur per 1 juli 2018 met maximaal 2,9 procent worden verhoogd. Vanaf 1 januari wijzigen er een hoop regels voor huurders. De Woonbond heeft een overzicht gepubliceerd op zijn website.

Huurtoeslagontvangers gaan er bijna 100 euro op achteruit

20 december 2017

Vanaf 2019 gaan huurtoeslagontvangers door een bezuiniging een steeds groter deel van de huur helemaal zelf betalen. Dat komt omdat het kabinet de zogenaamde 'KAN-bepaling' afschaft. In 2019 gaan huurtoeslagontvangers gemiddeld 24,- meer betalen. Dit loopt op tot gemiddeld €94,- in 2022. De wetswijziging die dit moet regelen is nu openbaar voor consultatie.

De huurtoeslag compenseert hurende huishoudens met een laag inkomen voor een deel voor de huur die ze betalen. Het eerste deel van de huur (de basishuur) betalen huurders helemaal zelf. Daarboven wordt een percentage van de huur gecompenseerd, afhankelijk van huishoudtype en hoogte van de huur. De basishuur gaat de komende jaren sneller stijgen.

Gemiddelde stijging basishuur per huurtoeslagontvanger

Jaar

Geplande bezuiniging

Gemiddeld per huurtoeslagontvanger

2019

€35.000.000,-

€24,-

2020

€63.000.000,-

€43,-

2021

€99.000.000,-

€67

2022

€138.000.000.-

€94,-

Basishuur en normhuur 2018

De basishuur ligt in 2018 minimaal op €225,08. De precieze basishuur van een huishouden is afhankelijk van de huurprijs en het huishoudinkomen en kan dus boven dit minimum liggen. Van de basishuur staat €16,94 vast, de rest (de 'normhuur') is inkomensafhankelijk met een minimum van €208,14. Deze normhuur zal door het afschaffen van de KAN-bepaling sneller stijgen, waardoor de eigen bijdrage die huurtoeslagontvangers volledig betalen sneller stijgt.

Hoe werkt de KAN-bepaling?

Volgens de ‘KAN-bepaling’ wordt de normhuur verhoogd met de voor de huurder meest gunstige van:

  1. De gemiddelde huurstijging van het voorgaand jaar;
  2. De procentuele stijging van het bijstandsinkomen.

Het kabinet wil nu de normhuur jaarlijks verhogen met de gemiddelde huurverhoging. Hierdoor zal het deel dat huurtoeslagontvangers helemaal zelf betalen harder stijgen.

Woonbond: veel armoede onder deze huurders

'Schandalig', reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de voorgenomen bezuiniging op de huurtoeslag. 'De Kan-bepaling is juist in het leven geroepen om de allerlaagste inkomens te beschermen tegen grote huurstijgingen. Ik zie veel armoede onder deze huurders, zij merken dit direct in hun portemonnee.'

Doorlopend effect

Het kabinet boekt zo een bezuiniging van 138 miljoen in de looptijd van het regeerakkoord. Maar als de wetswijziging met betrekking tot de KAN-bepaling wordt aangenomen, blijft dat effect ook na 2022 bestaan. Dat betekent dat ook na 2022 de basishuur fors zal stijgen.

Openbare consultatie

De wetswijziging is online te bekijken en is openbaar ter consultatie(externe link). Huurders kunnen dus laten weten wat ze van de wetswijziging vinden. Een andere maatregel, het afschaffen van de harde inkomensgrens waardoor iemand die een euro boven die grens verdient niet het recht op huurtoeslag verliest, is ook onderdeel van de wetswijziging. De Woonbond is hier voor, omdat het een inkomensval voorkomt.

Dit artikel is afkomstig van de website van de Woonbond

 

 

Gemeente, NWS en SHN zetten handtekeningen onder Prestatieafspraken 2018-2021

‘Vaart houden in uitvoering nieuwbouwplannen’

Een maximale inspanning om vaart te houden in de uitvoering van nieuwbouwplannen. Dat is een van de doelstellingen in de Prestatieafspraken 2018-2021 waar de gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk hun handtekening onder zetten. Er is in het document verder aandacht voor doorstroming, duurzaamheid, betaalbare huren en het zorggeschikt maken van woningen.

De eerste Prestatieafspraken-nieuwe-stijl werden in Noordwijk in 2016 gemaakt. De afgelopen periode is door de drie partijen getoetst wat er is bereikt en zijn aanvullende afspraken voor 2018 en de drie jaar erna vastgesteld.

De uitbreiding met minimaal 600 sociale huurwoningen in de komende tien jaar vormt nog steeds de belangrijkste opgave voor gemeente, NWS en SHN. Volgend jaar wordt begonnen met het eerste nieuwbouwproject (Rederijkersplein), maar daarmee mag de stroom niet stokken. “De in 2016 uitgesproken ambities staan wat ons betreft nog fier overeind”, zegt wethouder Wonen Dennis Salman. “Die woningen zijn voor Noordwijk bittere noodzaak.”

Bij het bereiken van die nieuwbouwdoelstelling hebben gemeente, NWS en SHN elkaar nodig. “Dan denk ik bijvoorbeeld aan het versnellen van procedures, het opstellen van planvoorwaarden en afspraken over de grondprijs”, zegt manager Wonen Bart Tiesinga van de NWS. Ook daarover zijn volgens voorzitter Bernard Koëter van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk harde afspraken gemaakt. “Als luis in de pels zet de SHN alles op alles om ervoor te zorgen dat ze ook worden nagekomen.” De SHN houdt verder ook een scherp oog voor betaalbare huren.

Nieuw voor 2018 is dat nog meer nadruk wordt gelegd op de doorstroming in het huidige bestand van sociale huurwoningen. Voor die extra inspanning trekken gemeente en NWS extra geld uit. Een seniorenmakelaar helpt ouderen die kleiner willen gaan wonen. Er zijn plannen om bestaande huurwoningen zorggeschikter te maken.

Als het gaat om duurzaamheid van het bestaande woningbestand zetten de drie partijen nadrukkelijk koers naar CO²-neutraal in 2050. Nieuwbouw van de NWS is nu al gasloos en bijna-energieneutraal (BENG).

Vrije sector vaak onbetaalbaar voor middeninkomens

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een vandaag verschenen rapport dat veel huurders met een middeninkomen in een corporatiewoning de vrije sector huurprijzen niet kunnen betalen. Zij kunnen geen huur opbrengen die hoger is dan sociale huur. Terwijl de inkomensafhankelijke huurverhoging is ingevoerd om deze huurders de sociale sector uit te jagen. Vanaf 2013 konden huurders vanaf een inkomen van €33.600,- een extra hoge huurverhoging krijgen. Komende woensdag wordt een uitspraak verwacht in de rechtszaak van de Woonbond tegen de Belastingdienst en verhuurkoepels over de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Heel veel huurders blijken niet meer te kunnen betalen dan de sociale huurgrens van €710,68. Dat gaat om 59% van de lage middeninkomens (tot €38.690,-), 50% van de midden- middeninkomens (tot €44.360,-) en 19% van hoge middeninkomens (tot €52.500,-).

De Woonbond is tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. De privacy van huurders wordt geschonden omdat elk jaar inkomensgegevens worden gedeeld met verhuurders, en bescheiden middeninkomens lopen tegen torenhoge huurprijzen aan. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Wat ons betreft moeten middeninkomens ook terecht kunnen in de sociale huursector. Dit uitrookbeleid moet echt van tafel.’

Om inkomensafhankelijke huurverhogingen te kunnen vragen wordt ook op grote schaal privacy van huurders geschonden. De Belastingdienst deelt hiervoor inkomensgegevens met verhuurders. Eerder oordeelde de Raad van State al dat dat niet mocht. De Woonbond heeft een rechtszaak lopen tegen belastingdienst en verhuurderskoepels over de ‘Gluurverhoging’. Op 15 november wordt er een uitspraak verwacht.

Dit artikel is afkomstig van de Woonbond op 13 november 2017

NWS en Huurdersbelangen in zee met WoonEnergie

De rekening van het stroom- en gasverbruik behoort tot de hoogste vaste woonlasten. De NWS investeert jaarlijks flink om haar woningen energiezuiniger te maken, onder meer door het plaatsen van zonnepanelen, energiezuinige cv-ketels en isolatie. Om nu ook de huurders zelf te betrekken bij mogelijkheden om te besparen op hun energierekening, gaan de NWS en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN)  in zee met WoonEnergie.

WoonEnergie is opgericht door Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties. Het doel is de woonlasten voor huurders zo laag mogelijk te houden. De energieleverancier levert uitsluitend aan huurders van corporaties voordelige groene stroom en gas. Zij garandeert dat haar energietarief behoort tot de drie voordeligste van groene stroom-aanbieders in Nederland. Daarnaast kunnen de adviseurs van WoonEnergie advies en tips geven aan huurders over hoe zij hun energieverbruik kunnen verlagen. Inmiddels zijn meer dan honderd woningcorporaties bij WoonEnergie aangesloten. 

Energietest

Medewerkers van WoonEnergie bezoeken in de maand november huurders van de NWS om te bekijken in hoeverre zij hun energieverbruik kunnen beïnvloeden. Door kleine veranderingen in de dagelijkse routine, is het al mogelijk om de woonlasten omlaag te brengen. Meedoen kost de huurders slechts enkele minuten van hun  tijd en het loont de moeite.

Wisselen van energieleverancier is vaak ook een snelle en eenvoudige manier om de energiekosten omlaag te brengen. WoonEnergie heeft een scherp aanbod voor het leveren van duurzame stroom en gas.

De bewoners zijn per brief op de hoogte gesteld van de komst van de adviseurs van WoonEnergie. Zij kunnen ook aangeven wanneer zij geen interesse hebben.

 

 

Fotobijschrift: Een adviseur van WoonEnergie was deze maand ook aanwezig op de Bouwmarkt van de NWS.