SHN Informatieavond voor de NWS-huurders

Met taaie onderwerpen als huurbeleid, het meerjarenonderhoudsprogramma en nieuwbouw toch een volle zaal trekken. Dat lukte de Stichting Huurders Belangen Noordwijk woensdagavond 31 mei in De Vinkenhof, waar een flinke delegatie van de Noordwijkse Woningstichting aanwezig was om uitleg te geven over ons werk en onze visie op sociale woningbouw. De positie van huurders is de afgelopen jaren sterk verbeterd, benadrukte SHN-voorzitter Bernard Koëter in zijn openingstoespraak.

Over vrijwel alle aspecten van het volkshuisvestingsbeleid kan worden meegesproken. "En de relatie met de NWS is goed." Zo steunt de SHN - samen met de Gemeente Noordwijk - de plannen van de woningstichting om het aantal betaalbare sociale huurwoningen sterk uit te breiden en staat zij ook achter het beleid van gematigde huurverhoging dat voor de komende jaren is uitgestippeld. Dat liet nog volop ruimte voor vragen uit de zaal, waarbij onder meer duurzaamheid, de huisvesting van statushouders en reparatieonderhoud aan de orde kwamen.

In de nazit kon met de NWS-medewerkers ook op individuele gevallen worden ingegaan, zowel mondeling als schriftelijk. En - voor wie er niet bij kon zijn - ook buiten dit soort boeiende informatieavonden staan de SHN en de NWS graag voor u klaar.

Jaarverslag 2016

Gebleken is dat de Jaarverslagen moeilijk te vinden zijn op onze website. Het jaarverslag in PDF is te downloaden door op de volgende link te klikken.

Woonagenda pleit voor nieuwbouw en huurmatiging

20 april 2017

Donderdag 20 april heeft het congres van Aedes ingestemd met de Woonagenda. Hiermee maken de corporaties hun ambitie duidelijk voor de komende vier jaar. Energiebesparing, verdere huurmatiging en meer nieuwbouw nemen een centrale plek op de agenda in. De Woonagenda is een niet-vrijblijvend aanbod van de corporaties op de uitdaging in de sociale huursector. De Woonbond waardeert de Woonagenda van Aedes positief.

Lees verder op de website van de Woonbond                                

 

Salderen zonnestroom moet mogelijk blijven

De Woonbond roept het nieuwe kabinet op de regeling voor het salderen van zonne-energie te behouden. Huurders met zonnepanelen moeten de stroom die zij opwekken kunnen blijven verkopen aan het elektriciteitsbedrijf.

 Wat leveren zonnepanelen op?

Steeds meer huurders leggen zelf zonnepanelen aan of huren een woning met panelen die de verhuurder heeft laten aanleggen. Wie méér stroom opwekt dan hij zelf verbruikt mag het teveel aan opgewekte stroom verkopen aan het elektriciteitsbedrijf. Dit heet 'salderen'. De regeling die salderen mogelijk maakt loopt nog tot 2020. Wat er daarna met de regeling gebeurt is nog onzeker. De Woonbond wil dat salderen ook na 2020 mogelijk blijft. Dat houdt het voor huurders aantrekkelijk om in zonnepanelen te investeren.

 Duidelijkheid nodig

Samen met consumentenorganisaties en woningcorporaties drong de Woonbond al langer aan op duidelijkheid over het voortbestaan van de regeling. Eind 2016 nam de Tweede Kamer een motie aan die vraagt om handhaving van de regeling tot 2023. Het is nog niet duidelijk of deze motie wordt uitgevoerd.

 Oproep voor behoud salderen

Het ministerie van Economische Zaken heeft nu vier scenario's opgesteld over de toekomst van het salderen. De vier scenario's zijn:

 de regeling houden zoals die nu is

een maximum stellen aan de vergoeding voor salderen

een kleine vaste vergoeding geven (los van de hoeveelheid terug geleverde stroom)

een gedeeltelijke vergoeding voor de aanschaf van de panelen, maar geen salderen meer.

De Woonbond pleit samen met andere organisaties voor het eerste scenario. De regeling zoals die nu is,  is aantoonbaar effectief en helpt bij de broodnodige omschakeling van fossiele naar duurzame energie.

 Dit artikel is gekopieerd van de Woonbond website

Anneke Raasveldt Noordwijks Beste Buur

 Elk jaar roept de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) alle Noordwijkers op mensen aan te melden als Beste Buur. Uit de aanmeldingen is een keuze gemaakt. Het is hartverwarmend hoe liefdevol buren kunnen zijn. Eigenlijk is iedereen die voorgedragen werd een Beste Buur. Vrijdag heeft de SHN Noordwijks Beste Buur voor 2016 mogen verrassen. Voor dit jaar is het Anneke Raasveldt geworden. Anneke werd voorgedragen door Kees Broekhof. Anneke ondersteunt haar buurvrouw, mevr. Houwaart, al meer dan 10 jaar. Anneke brengt haar dagelijks een warme maaltijd, help haar als ze het benauwd heeft (ook midden in de nacht) of gaat met haar naar het ziekenhuis als dat nodig is. Anneke is daarnaast op veel terreinen actief als vrijwilliger, zoals ombudsvrouw bij het gezondheidscentrum Wantveld. Anneke kreeg het Reddertje, een dinerbon en een mooie bos bloemen. 

 

 Na dit feit werd nog even gesmuld van de heerlijke vis!

Foto Willem Krol