Slimme elektriciteitsmeters zijn betrouwbaar

Slimme elektriciteitsmeters zijn betrouwbaar

15 maart, 2017

Slimme elektriciteitsmeters zijn nauwkeurig en meten correct. De Nederlandse consument kan er vertrouwen in hebben. Om dat vertrouwen te ondersteunen voert Agentschap Telecom de komende periode extra toezicht uit.

Slimme elektriciteitsmeters zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Er zijn vragen over de juistheid van de werking van deze slimme meters. In deze tekst beantwoordt Agentschap Telecom een aantal van die vragen.

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een energiemeter waarvan de meterstand op afstand kan worden uitgelezen. Het is eigenlijk een elektriciteitsmeter die de meterstand kan doorgeven aan andere apparaten. Zoals bijvoorbeeld aan de computer thuis of aan een computer van de netbeheerder.
De elektriciteitsmeter is tegenwoordig altijd een statische meter. Dat wil zeggen een meter zonder draaischijf. De meters met een draaischijf worden niet meer gemaakt en zullen na verloop van tijd allemaal vervangen worden door een statische meter.

Waarom zijn de slimme elektriciteitsmeters nu zoveel in het nieuws?

In een laboratoriumonderzoek is aangetoond dat het in zeer uitzonderlijke omstandigheden voor kan komen dat een bepaald type meter als het ware gedwongen kan worden verkeerd aan te wijzen. Die zeer uitzonderlijke omstandigheden komen normaal gesproken niet voor. Om toekomstige generaties (slimme) meters nog beter te maken, worden de uitkomsten van dit onderzoek ingebracht in de internationale overleggen waar de eisen voor de (slimme) elektriciteitsmeters worden vastgesteld en eventueel aangepast.

Hoe weet ik of de (slimme) meter bij mij thuis betrouwbaar is?

Voordat een fabrikant zijn meter mag verkopen, moet hij laten zien dat zijn meter goed is. Daarom gaat de meter eerst naar een testinstituut. Dat instituut onderzoekt of de meter goed genoeg is. Dat is het geval als de meters aan alle Europese eisen voldoet. Is dat het geval dan moet de fabrikant de meter voorzien van de nodige merktekens zoals de CE-markering en andere merktekens die we vroeger de IJkmerken noemden. De slimme meters in Nederland zijn goed en betrouwbaar. Er mag bij u thuis niet zomaar een meter worden opgehangen. Uw meter moet een heel betrouwbare meter zijn. Een meter die tegen een stootje kan, lang meegaat en bovenal steeds goed aanwijst.

Ik heb te maken met een energieleverancier en een netbeheerder, niet met de fabrikant. Hoe zit dat?

De energieleverancier levert de elektriciteit via het transportnet van de netbeheerder. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de installatie van een goedgekeurde (slimme) meter.

Controleert de overheid hierop?

Ja, Agentschap Telecom (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken) ziet erop toe dat de netbeheerders alleen goedgekeurde meters plaatsen. Ook ziet Agentschap Telecom erop toe dat de meters, ook na plaatsing, goed blijven meten.

Wat doen de netbeheerders zelf verder nog?

De netbeheerder is verantwoordelijk voor de (slimme) meter. Het kan gebeuren dat een meter defect raakt. Dan vervangt de netbeheerder de defecte meter. Alle netbeheerders samen houden een register bij waarin de defecten worden opgenomen. Zo wordt duidelijk of er typen meters zijn die hetzelfde defect hebben en kan er snel opgetreden worden. Want iedereen in de keten van netbeheerder – leverancier – consument heeft eenzelfde belang: een goed werkende (slimme) meter. Bovendien controleren de netbeheerders periodiek of de meters nog steeds goed meten. Daarom nemen de netbeheerders van elk type meter een steekproef.

Als er dan toch twijfel is over de goede werking van de (slimme) meter in mijn huis?

Dan volgt u het stappenplan zoals u dat kunt vinden op de website van Netbeheer Nederland. Stapsgewijs kijkt u naar mogelijke oorzaken. Vindt u geen verklaring voor het afwijkend energieverbruik, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier. Samen met u wordt er dan gekeken naar de mogelijke oorzaken. In sommige gevallen wordt de meter door de netbeheerder gecontroleerd of wordt er in uw huis een doormeting gedaan. Indien de meter defect is, draagt de netbeheerder de kosten. Als dat niet zo is dan draagt u zelf de kosten.

Wat doet de overheid nog meer zodat ik vertrouwen kan hebben in de slimme meter?

Naast het reguliere toezicht op het kwaliteitscontrolesysteem van de netbeheerders gaat Agentschap Telecom de komende periode extra steekproefinspecties uitvoeren op momenten dat een netbeheerder meters controleert en bij doormetingen ter plaatse (bij de klant thuis). Agentschap Telecom beoordeelt dan of deze metingen goed uitgevoerd worden zodat u de slimme meter kunt blijven vertrouwen. Dit is een extra maatregel omdat Agentschap Telecom ons gezamenlijk vertrouwen in de slimme meter wil ondersteunen.

Agentschap Telecom is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC). Daar hebben de slimme meters ook mee te maken. De slimme meter moet namelijk ook goed blijven functioneren als er elektromagnetische straling, zoals bijvoorbeeld afgegeven door een router of modem, in de buurt van de meter aanwezig is. Ook hier voldoet de slimme meter aan de gestelde Europese eisen.

 

Dit bericht is overgenomen van de website van Agentschap Telecom

Slimme energiemeters laten steken vallen

Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben gekeken hoe betrouwbaar ‘slimme meters’ het energieverbruik meten. Dat blijkt bij een aantal ervan vies tegen te vallen.

In Nederland hangen ongeveer 3 miljoen zogenoemde slimme meters. Die werken niet met een draaischijf, zoals vroeger, maar elektronisch. Van deze 3 miljoen kunnen volgens het onderzoek 850.000 meters onjuiste resultaten weergeven.

Veel hogere waarden

De Universiteit Twente onderzocht negen slimme meters die werden gemaakt tussen 2004 en 2014. Daarvan gaven er vijf veel hogere waarden aan dan het daadwerkelijke verbruik (tot wel 582 procent hoger). Bij twee meters was de waarde juist zo’n 30 procent lager. De netbeheerders hebben geen oplossing voor de problemen met de meters. ‘Ze voldoen aan de wettelijke normen’ en ‘Mensen kunnen de meters op eigen kosten laten ijken’ waren de reacties.

Weigeren geen optie

Consumentenorganisaties zijn flink geschrokken van de resultaten van het onderzoek. Vooral ook omdat de overheid eist dat in 2020 iedereen een slimme meter heeft, en weigeren dan dus geen optie meer is. De Consumentenbond wil dat er verder onderzoek wordt gedaan en slechte meters worden vervangen. Televisieprogramma Radar is gestart met een meldpunt voor gedupeerden.

Bewustwording over energieverbruik

 

De Woonbond is voorstander van deugdelijke slimme meters, vanwege de bewustwording over energieverbruik die ze opleveren bij de consument. Dan wel het liefst in combinatie met een ‘energieverbruiksmanager’. Dat is een beeldschermpje gekoppeld aan de slimme meter waarmee je tussen de 4 en 8 procent op elektraverbruik en tussen de 6 en 10 procent op gas kunt besparen.

Dit artikel is overgenomen van de website van de Woonbond

Huren sociale huurwoningen sinds 2012 met 15 procent gestegen

Huurders van sociale huurwoningen zagen hun huren volgens de Woonbond sinds 2012 met bijna 15 procent stijgen. Gemiddeld kostte een sociale huurwoning vorig jaar 525 euro per maand. Verhuurders van sociale woningen moeten jaarlijks iets minder dan 0,5 procent belasting betalen over de waarde van hun woningen. De Woonbond stelt dat huurders daar uiteindelijk voor opdraaien.

Voor de Woonbond blijft de verhuurderheffing de grote boosdoener. Die moet dan ook van tafel, vindt directeur Ronald Paping. Hij stelt dat de heffing ''een ramp is gebleken voor de sociale huursector’’.

De Woonbond hoopt dat het volgende kabinet "radicaal breekt" met het huurbeleid van kabinet-Rutte II. Volgens de belangenorganisatie zijn niet alleen de huurprijzen hard gestegen, maar is het aantal sociale huurwoningen in de afgelopen regeerperiode ook flink gedaald.

Een deel van de huurstijging wordt gecompenseerd door een hogere huurtoeslag, maar volgens de Woonbond komen desondanks meer huurders in de problemen. De organisatie wijst op CBS-cijfers uit 2015, waaruit blijkt dat toen 18,3 procent van de huurders eigenlijk te weinig verdiende voor de huur die ze maandelijks moesten ophoesten.

De investeringen door woningcorporaties liepen juist terug, net als de totale voorraad sociale huurwoningen. Doordat de nieuwbouw de sloop en oude woningen en de verkoop van duurdere sociale huurwoningen niet bijhoudt, daalde het aantal sociale huurwoningen met ruim een kwart miljoen tussen 2009 en 2015. De vrije sector, waar de duurdere huurwoningen in vallen, nam juist fors in omvang toe.

 Door: ANP

Maximale huurverhogingen sociale huur bekend

De maximale percentages voor de huurverhoging in 2017 zijn eind december door het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt.

De maximale huurverhogingen voor zelfstandige sociale huurwoningen bestaan uit inflatie, plus een inkomensafhankelijk percentage. De inflatie is vastgesteld op 0,3%. De toegestane maximale percentages zijn:

• 2,8% (inflatie + 2,5%) voor huishoudens met een inkomen tot en met €40.349,-

• 4,3% (inflatie + 4%) voor huishoudens met een inkomen boven €40.349,-

Huurverhoging corporaties aan banden

De Woonbond heeft samen met corporatiekoepel Aedes afspraken gemaakt over het matigen van de huurstijgingen. Voor corporaties geldt dat de huur gemiddeld niet meer mag stijgen dan 1% boven inflatie. Dat betekent een maximale stijging van de huursom (het totaal van alle huren van een corporatie) van 1,3%.  Hierdoor zullen de huren minder hard stijgen bij corporaties. De maximale huursomstijging van 1,3%  is inclusief de huurverhoging bij het opnieuw verhuren van een woning (huurharmonisatie). Zo staat er voor eerst een rem op het optrekken van de huur na een verhuizing, waardoor starters en doorstromers minder snel tegen torenhoge huurprijzen aanlopen.

Particuliere aanbieders van sociale huurwoningen

De Woonbond heeft ervoor gepleit dat deze huursombeperking ook voor particuliere aanbieders van sociale huurwoningen ging gelden. Minister Blok heeft dit helaas niet overgenomen. Sterker nog, de huurverhoging bij het opnieuw verhuren van een woning valt hier niet onder de maximale percentages. Hierdoor kunnen particuliere verhuurders én een hogere jaarlijkse huurverhoging vragen, én de huren fors optrekken bij nieuwe huurders. Sociale huurders bij particuliere aanbieders betalen nu vaak al meer huur voor minder kwaliteit, dat gat wordt nu alleen maar groter.

Uitzonderingen inkomensafhankelijke huurverhoging

Wie in 2017 de AOW-leeftijd al bereikt heeft of in een huishouden van minimaal 4 personen woont, wordt uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers waren daar al eerder van uitgezonderd. Voor hen geldt een maximale huurverhoging van 2,8%.

Huurverhoging vrije sector

Huurt u een huurwoning in de vrije sector? Dan gelden deze maximale percentages niet. Lees onze huurdersvraag over huurverhogingen in de vrije sector voor informatie. Weet u niet zeker of u in de sociale (gereguleerde) of de vrije (geliberaliseerde) sector huurt? Doe de check ‘huur ik geliberaliseerd?’.

Wat is er voor huurders veranderd?

Op 1 januari 2017 zijn er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. Lees voor een overzicht ons bericht 'Wat verandert er voor huurders in 2017?'. 

Gemeente Noordwijk, NWS en Huurdersbelangen leggen ambities vast in prestatieafspraken

Stevig bouwprogramma voor sociale huurwoningen

Drie partijen, één gemeenschappelijk doel: het bouwen van zoveel mogelijk sociale huurwoningen in Noordwijk. Het gemeentebestuur, de Noordwijkse Woningstichting (NWS) en de Stichting Huurdersbelangen (SHN) leggen deze en tal van andere ambities vast in de prestatieafspraken voor de sociale volkshuisvesting in de periode 2017-2020. “We werken nauw met elkaar samen om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen komen voor Noordwijkers”, zegt wethouder Wonen Dennis Salman.

Een stevig nieuwbouwprogramma en het aanpassen van de bestaande sociale woningvoorraad zijn de enige echte mogelijkheden om de schaarste te verminderen. Het plan is om de komende jaren minimaal 600 betaalbare huurwoningen te realiseren.In de prestatieafspraken is bovendien vastgelegd dat deze met voorrang worden toegewezen aan Noordwijkers. Huurders die daarbij een sociale huurwoning van de NWS achterlaten, hebben een streepje voor. “Als zij verhuizen, helpt dat de doorstroming op gang brengen. Daar profiteren ook Noordwijkse starters op de woningmarkt van”, zegt NWS-directeur Willem van Duijn.

De NWS is voor de gemeente de aangewezen partij om de bouw van extra sociale huurwoningen op te pakken. Op haar beurt streeft de gemeente er naar tijdig voldoende bouwlocaties beschikbaar te stellen, daar waar Noordwijk grond in bezit heeft.  De gemeente hanteert grondprijzen waarmee de realisatie van goedkope sociale huurwoningen door een toegelaten Instelling als een woningcorporatie mogelijk wordt gemaakt.

De NWS zal geleidelijk maximaal 90 woningen uit haar dure woningbezit verkopen en maximaal 250 woningen onderbrengen in de vrije sector. Dit aanbod is dan bij uitstek geschikt voor de middeninkomens, die in Noordwijk ook niet ruim aan hun trekken komen. De opbrengsten zijn bestemd voor investeringen in sociale nieuwbouw en onderhoud van de bestaande sociale woningvoorraad. Totdat de nieuwbouwstroom goed op gang komt, zorgt de woningstichting ervoor dat het aanbod van betaalbare huurwoningen op peil blijft. Dat gebeurt onder meer door de huren van dure vrijkomende huurwoningen te verlagen. De omvang van de sociale huurvoorraad in Noordwijk zakt daarmee niet onder de 2175 woningen en zal door het nieuwbouwprogramma uiteindelijk groeien naar tenminste 2500.

In de prestatieafspraken leggen de drie partijen allerlei voorstellen vast om het sociale volkshuisvestingsbeleid de komende jaren verder te verbeteren. Dat gaat van plannen voor onderhoud tot energiebesparing en van een gematigd huurbeleid tot de opvang van kwetsbare groepen. De NWS en de gemeente investeren de komende jaren gezamenlijk in duurzaamheid en het zorggeschikt maken van bestaande en nieuwe sociale huurwoningen. Ook is afgesproken dat de NWS een klanttevredenheidsonderzoek onder haar huurders uitvoert.

De SHN is tevreden met de in goed overleg gemaakte afspraken. De SHN blijft scherp op het op het tijdig beschikbaar komen van betaalbare bouwlocaties en op een voldoende hoog percentage betaalbare sociale huurwoningen.

Gemeente, NWS en Huurdersbelangen zien gezamenlijk toe op het nakomen van de Noordwijkse prestatieafspraken.