Bestuur SHN

Bernard Koëter Voorzitter
Jaap van Duin Vicevoorzitter, Energiecoach, redactie website
Ria Duijndam Secretariaat SHN
Hubert Menalda van Schouwenburg Bestuurslid
Simon Brenkman Penningmeester
Ellen van Steenbergen Ambtelijke ondersteuning