Bestuur SHN

Bernard Koëter Voorzitter
Jaap van Duin Vicevoorzitter en Energiecoach
Ria Duijndam Secretariaat SHN
Hubert Menalda van Schouwenburg Bestuurslid
Simon Brenkman Penningmeester
Rien-Jan van Damme Bestuurslid