Zonnepanelen

Zonnepanelen

Bij de aanschaf van zonnepanelen, kan de NWS u goed helpen met een advies. Natuurlijk maakt u de beslissing of u gebruik gaat maken van zonnepanelen. Deze panelen worden door de NWS voorgefinancierd en met de verrekening van subsidies moet de huurder deze kosten wel weer terugbetalen. Hiervoor zijn een aantal regelingen mogelijk, waaronder de meest gebruikte. Welke is een maandelijkse huurverhoging afhankelijk voor het aantal die u kiest. Bij de maandelijkse huurverhoging wordt een rekenmethode toegepast die uitgaat van een minimale huurverhoging. Het plaatsen van acht panelen is financieel de meest gunstige voor de huurder.

Belangrijkste is natuurlijk waar de panelen komen te staan op het dak. Is deze plek wel of niet geschikt, wordt bepaald door een meting van de installateur. Is de plaats ongunstig of wel gunstig ten opzichte van het gemiddelde aantal zonne-uren is zowel voor u als de NWS bepalend of u die keuze maakt. Bijvoorbeeld bij een gemiddelde opbrengst minder dan 85% is er wel energiebesparing, maar kan het financieel onaantrekkelijk worden.

 

De SHN is voorstander van niet alleen energiebesparing, maar ook van energieneutraal wonen. Maar het kan niet dat uw woonlasten hierdoor gaan stijgen. Wij adviseren u goed uit te laten rekenen wat de gemiddelde kosten en opbrengsten gaan worden, voordat u toestemming geeft om de panelen te plaatsen. De NWS helpt u hier graag mee!