Historie

De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk is ontstaan in 1997. De SHN is toen samengesteld
uit de reeds bestaande huurdersvertegenwoordigingen van het voormalige Gemeentelijk
Woningbedrijf en de Noordwijkse Woningbouwvereniging.

Het doel van de SHN is het behartigen van de belangen van alle huurders van de NWS in de
meest ruime zin van het woord.

Het bestuur van de SHN is vanaf de oprichting samengesteld uit zoveel mogelijk
wijkvertegenwoordigers. Zij zijn bij de SHN betrokken doordat zij;

  • belangstelling hebben voor de problematiek van de sociale woningbouw
  • bij voorkeur woonachtig zijn in een woning van de NWS
  • bereid zijn kennis te vergroten door het lezen van vakliteratuur en het volgen van cursussen.


Er zijn inmiddels verschillende belangrijke beslissingen met de inbreng van de SHN tot stand gekomen.