Samenwerking

Weblink Stek-wonen.
Weblink Woonbond De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.
Weblink Klachtencommissie Wonen   Bent u uitgepraat met de NWS en blijft uw klacht bestaan? Dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Wonen.

U kunt hiertoe een brief sturen naar Klachtencommissie, maar ook een in de folder van de Klachtencommissie opgenomen klachtenformulier gebruiken. Het is belangrijk dat u uw klacht zo duidelijk mogelijk omschrijft. Wilt u een folder ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Woondiensten onder telefoonnummer 071 – 365 11 00

Email Klachtencommissie
klachtencommissiewonen@gmail.com
AEDES Nationale Prestatieafspraken


Weblink Woningnet Holland Rijnland Op zoek naar een woning?
Stichting Thuishuis Noordwijk, https://thuishuisnoordwijk.nl/, net o.a. kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen. Algemeen e-mailadres: info@thuishuisnoordwijk.nl
Huurders HollandRijnland LINK