Zoek
Sluit dit zoekvak.

Het is dringen op de woningmarkt

13 juli 2023

|

Redactie

In het jaarverslag 2022 is te lezen dat ook in onze werkregio (de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) het tekort aan (sociale huur)woningen groot is. In 2022 groeiden het aantal ingeschreven woningzoekenden, het aantal reacties per aangeboden woning en de gemiddelde inschrijfduur. De lage bouwproductie heeft het gat tussen vraag en aanbod niet kleiner gemaakt. Wel konden woningzoekenden met een laag inkomen makkelijker een woning bij Stek vinden.

In het jaarverslag van Stek is verder te lezen dat energie een belangrijk thema was in 2022. Energiekosten en mogelijke armoede zijn grote zorgpunten geweest. Langlopende collectieve energiecontracten beperkten de kosten bij een groep huurders enigszins. Om het energiebewustzijn te versterken heeft Stek een proef gedaan met individuele energie-displays. Huurders zagen direct het effect op het gebruik van energie bij het inschakelen van apparaten. Opzichters en vaklieden van Stek zijn opgeleid tot energiecoach en hebben veel huurders bezocht en advies gegeven over verwarmen en ventileren. Ze namen bij ieder bezoek een energiebox mee met besparingsmiddelen. Daarnaast is een samenwerking met Geldfit aangegaan. Om huurders in financieel zwaar weer snel te helpen.

Naar jaarverslag 2022

Doorstroming

Ongeveer 9% van alle verhuringen in 2022 zijn doorstromers, oftewel huurders van Stek die naar een andere woning van Stek verhuizen. Dit zijn onder andere senioren die een eengezinswoning van Stek achterlaten en met voorrang verhuizen naar een seniorenappartement van Stek. In 2023 verwachten we een extra impuls als gevolg van nieuwbouw en de voortzetting van de inzet van de doorstroomadviseur Noordwijk. Daarnaast is inmiddels ook in de prestatieafspraken met de HLT-gemeenten voor 2023 afgesproken gezamenlijk een doorstroomadviseur aan te stellen.

Holland Rijnland Wonen

Stek werkt voor de toewijzing van haar woningen – ook de vrije sector woningen – met het woonruimteverdeelsysteem van Holland Rijnland Wonen. Vanaf 2019 worden de woningen aangeboden via www.hureninhollandrijnland.nl. Leegkomende woningen uit de veertien deelnemende gemeenten worden digitaal aangeboden aan ingeschreven woningzoekenden. Woningzoekenden kunnen een eigen profiel aanmaken en hiermee het voor hun geschikte aanbod filteren en per e-mail ontvangen. Over de jaren heen zien we dat de gemiddelde zoektijd oploopt. De zoektijd is de tijd die men gemiddeld actief op zoek is geweest naar een woning. Vorig jaar steeg dit fors. Dit komt vooral door de eerder genoemde lage productie van nieuwbouw en de steeds verder groeiende vraag.

Gemiddelde zoektijd
in maanden
2019202020212022
Hillegom19,924,522,735,5
Lisse21,822,127,732,9
Noordwijk23,028,131,233,7
Teylingen20,627,431,033,1
Zoektijd Stek21,025,728,733,5

Beschikbare woningen

De nu bekende nieuwbouwplannen van Stek voor de periode 2021-2030 tellen op naar de bouw van in totaal ca. 1.950 sociale huurwoningen. Met name de eerstkomende vijf jaar bouwen we veel nieuwe woningen. In de jaren daarna zijn de plannen vooralsnog beperkter. En nog niet toereikend om de uitbreidingsopgave van 2.650 woningen tot 2030 te realiseren. Laat staan om het huidige tekort aan sociale huurwoningen te verkleinen. De kritische succesfactor daarbij is de beschikbaarheid van voldoende bouwlocaties. Hier ligt een belangrijke gezamenlijke opgave voor de gemeenten in ons werkgebied en Stek. 

Woonbeleving

Eind 2022 is een woonbelevingsonderzoek onder huurders gedaan. Zij kregen vragen over de kwaliteit van de woning en de woonomgeving. Wat vinden huurders bijvoorbeeld van de isolatie of gehorigheid van hun woning? De kwaliteit van de keuken, badkamer en toilet? Is er sprake van schimmelvorming of achterstallig onderhoud? En hoe denken onze huurders over Stek? Bij de woonomgeving gaat het om de uitstraling van de buurt, het groen, de veiligheid en of het er schoon is. Maar ook of huurders overlast ondervinden van buren, criminaliteit of verkeer. En hoe betrokken zijn ze zelf bij de buurt? Zijn ze van plan binnen nu en vijf jaar te verhuizen? De resultaten hebben ons op buurtniveau inzicht gegeven op het gebied van leefbaarheid en de algemene woonbeleving van onze huurders. We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van onze dienstverlening, leefbaarheidsvraagstukken en strategisch voorraadbeleid.

Leefbaarheid

Jaarlijks bepaalt Stek een budget voor bijdragen aan leefbaarheid. Denk aan zaken om een buurt of wijk prettiger te maken en de sociale binding tussen huurders te ondersteunen. Het initiatief kan zowel vanuit Stek als van anderen komen. Het gaat altijd om activiteiten buiten het reguliere onderhoud of het contractonderhoud. Voor 2023 is een fors hoger budget begroot voor leefbaarheid met oog op naleving van de Nationale Prestatieafspraken. In 2022 werd € 205.000,- besteed aan onder andere:

  • het plaatsen van hekjes op ons nieuwe complex Nortgho in Noordwijk;
  • het aanbrengen van akoestische platen in de ontmoetingsruimte van ons complex de Rederijker in Noordwijk;
  • de buurtkracht Kerstboom actie, in samenwerking met de gemeenten HLT en Welzijnskompas;
  • een bijdrage aan de burendag in Hillegom en Lisse;
  • een opruimdag in een wooncomplex in Hillegom;
  • diverse uitgaven aan schoonmaak en het opknappen van groenvoorzieningen.

In het bijzonder is de samenwerking met Vluchtelingenwerk te noemen. Gezamenlijk informeren en faciliteren we onze nieuw gekomen statushouders zo goed mogelijk als ze bij Stek een woning betrekken.

Dit is een publicatie van Stek-Wonen