Belangrijke informatie

Documenten en downloads

Belangrijke documenten delen we graag. Om het u makkelijker te maken hebben we de informatie zo veel mogelijk op onderwerp gesorteerd. Mist u iets of heeft u vragen? Stuur een mail naar info@shn.nl. U hoort zo snel mogelijk van ons.

SHN

SHN Woonkrant (T)huis:  November 2022 | Maart 2022

Jaarverslagen: 20192018201720162015201420132012

Meerjarenafspraken gemeente Noordwijk 2022- 2025 Inclusief jaarschijf 2023

Manifest voor de Noordwijkse huurder met een kleine portemonnee (2012)

Meerjarenafspraken gemeente Noordwijk 2022 – 2025

Brief prestatieafspraken Noordwijk, Focus 2020

Prestatieafspraken 2020 t/m 2023 (niet getekend door SHN)

Evaluatie prestatieafspraken 2019-2020

Mini monitor voortgang nieuwbouw sociale huurwoningen maart 2020

Geschil prestatieafspraken gemeente Noordwijk

21.12.2022 Brief van SHN aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

18.03.2021 Ontvangst bindend advies van drs. K.H. Olongren minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bronsgeest Sociaal

Zie de pagina Brongeest Sociaal

Brief aan de Gemeenteraad en College van B&W Gemeente Noordwijk 16-12-2022 

Brief Minister aangaande proactieve aanwijzing

Brief van Minister van BZK aan gemeente Noordwijk 18-3-2021

Brief aan Minister BZK aangaande prestatie afspraken 21-12-2020

Bijlage Bronsgeest sociaal

Brief Prov Zuid Holland proactieve aanwijzing 17-3-2022

Pro Forma Zienswijze Gemeente Noordwijk 15-4-2022

zienswijze ontwerp proactieve aanwijzing Bronsgeest 26-4-2022

Woningstichting Stek

Ondernemingsplan 2022 – 2025

Meerjarenafspraken gemeente Noordwijk 2022 – 2025

Algemene huurvoorwaarden Stek

Algemene huurvoorwaarden Noordwijkse Woningstichting 2018

Bestuur
Om deze documenten te kunnen zien, dient u hier in te loggen.