Zoek
Sluit dit zoekvak.

Extra sociale huurwoningen

Bronsgeest Sociaal

Het gebrek aan betaalbare huisvesting is een groot probleem, niet alleen in Noordwijk. Maar Noordwijk blijft landelijk gezien wel ver achter, zeker als het gaat om het percentage sociale huurwoningen. De gemeente Katwijk zit bijvoorbeeld op 28% sociale huur, Noordwijk Zee en Binnen samen op 18%. Dat lage percentage sociale huur in onze woonkernen is dan ook een groot en urgent probleem.

Jongeren trekken weg

Dit probleem wordt niet alleen gevoeld door onze inwoners, maar ook door bedrijven in de regio die op zoek zijn naar huisvesting voor hun medewerkers. Het is in Noordwijk heerlijk wonen, maar het gevaar van wegtrekkende jongeren, en dus vergrijzing, ligt op de loer. En dat kan zeker een ongunstig effect hebben op de broodnodige Noordwijkse bedrijvigheid (zie ook de structuuropgaven van Blaauwberg, in opdracht van de Economic Board Duin- en Bollenstreek).

Gemeente grondeigenaar

Zoals bekend gaat er gebouwd worden op Bronsgeest. In de jaren ’90 is de gemeente eigenaar geworden van 26 hectare grond in Bronsgeest. Zij hebben die grond destijds aangekocht om te gaan bebouwen. Bebouwing van de locatie kent zowel voor- als tegenstanders; wel of niet bebouwen was, en is, al jaren een (politiek) gevoelig punt.

Minder sociale huurwoningen

De provincie, die Noordwijk achter de broek aan zit om te starten met bouwen op Bronsgeest, heeft akkoord gegeven om 660 woningen te bouwen op locatie Bronsgeest, waarvan 240 sociaal. Volgens de huidige bestemmingsplannen wil de gemeente op 9 hectare van de grond in totaal zo’n 350 nieuwe woningen bouwen, waarvan 110 sociaal. Dus 130 sociale huurwoningen minder dan waar de provincie toestemming voor heeft gegeven.

Laat Stek beheren én bouwen

Ons initiatief Bronsgeest Sociaal is simpel en doeltreffend: laat woningcorporatie Stek 2 à 3 hectare grond in Bronsgeest kopen van de gemeente. Op die grond kan Stek 130 éxtra nieuwe sociale huurwoningen bouwen en beheren. Dit aantal komt dan bovenop de 110 sociale huurwoningen die de gemeente in het voorgenomen bestemmingsplan Bronsgeest heeft opgenomen. Dat zijn dan in totaal 240 sociale huurwoningen! Een geweldige inhaalslag. Het mooie is dat woningcorporatie Stek al heeft aangegeven dat zij dit kan én wil. En het aantal van 240 sociale huurwoningen sluit precies aan bij het maximum waar de provincie al akkoord op heeft gegeven. Alle reden dus om plan Bronsgeest Sociaal uit te voeren.

Vertraging voorkomen

SHN heeft eind juli 2022 besloten geen beroep in te stellen tegen het besluit van een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Bronsgeest. Er is alle reden om dat wel te doen, maar we willen vertraging voorkomen in de bouw van betaalbare woningen (1e fase). Wel heeft SHN het college op- geroepen om per direct te starten met de voorbereiding van een (eerste) herziening van het bestem- mingsplan Bronsgeest. Deze herziening richt zich op een aanvulling (2e fase) op het bestemmings- plan, waardoor alsnog de in totaal 240 sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd. Bronsgeest 2021.

Belangrijke stukken