Search
Close this search box.

Onderzoek TNO constateert toenemende energiearmoede in Zuid-Holland

7 december 2023

|

Redactie

Huishoudens met lage inkomens hebben last van stijgende energiekosten, zelfs wanneer hun woning relatief goed geïsoleerd is.  Dit is één van de conclusies van het onderzoek naar energiearmoede in Zuid-Holland. Het onderzoek is uitgevoerd door TNO, met ondersteuning van de provincie Zuid-Holland.

Uit de resultaten blijkt dat in 2022 het percentage energiearme huishoudens in Zuid-Holland steeg naar 8,3%. Deze huishoudens hebben een laag inkomen en hebben hoge energiekosten of wonen in een huis dat niet goed is geïsoleerd. Het onderzoek laat zien dat de mate waarin huishoudens kwetsbaar zijn voor hogere energieprijzen, sterk afhankelijk is van inkomen, woningkwaliteit en eigendomssituatie.

Uit de resultaten komt naar voren dat verduurzaming van woningen helpt om het energieverbruik terug te dringen, maar toont ook aan dat woningrenovatie niet altijd voldoende is om energiearmoede aan te pakken. Verder laat het onderzoek zien dat er in Zuid-Holland, vooral in de grotere steden, relatief veel energiearmoede is. Huishoudens in Rotterdam en Den Haag worden relatief het vaakst getroffen door de hoge energiekosten.

Initiatieven van onderop

Berend Potjer, gedeputeerde Zuid-Holland: ‘Dit onderzoek laat zien dat wij echt werk moeten maken van een eerlijke energietransitie. Door stijgende energieprijzen wordt de energierekening voor een steeds grotere groep onbetaalbaar. Belangrijk is energie te besparen, door huizen te isoleren en renoveren. Dan gaat de energierekening omlaag. Voor mensen met een laag inkomen kan de rekening dan nog steeds hoger zijn dan zij kunnen betalen. Daarom willen wij dat ook deze groep mee kan doen aan initiatieven van energie uit eigen buurt. Dat ze kunnen profiteren van gereduceerde tarieven van buurtinitiatieven’.

Om te zorgen dat iedereen mee kan doen en delen in de energietransitie, stimuleert de provincie Zuid-Holland initiatieven van onderop, bijvoorbeeld van lokale energiecoöperaties. Daarvoor is dit jaar €2,2 miljoen uitgetrokken. Initiatiefnemers kunnen tot eind 2027 subsidie aanvragen, waarbij geldt ‘op = op’.

Kennis voor iedereen

Deze financiële steun komt boven op de praktische ondersteuning door kennis te delen over hoe je verduurzaming in je eigen buurt kunt aanpakken. In de kennisbank Opwekprojecten voor iedereen van Energie Samen zijn allerlei tips te vinden over de technieken die er zijn, hoe je een energiecoöperatie opzet en financiert en hoe je die coöperatie toegankelijk kunt maken voor mensen met een krappe beurs.

Verder heeft de provincie Zuid-Holland, samen met gemeenten, een pilot gestart om de verduurzaming in de particuliere huursector te helpen versnellen en helpt ze mee om duurzaamheidsleningen van het Warmtefonds toegankelijker te maken in een andere pilot.

Meer informatie