Zoek
Sluit dit zoekvak.

Huurders, gemeente en corporaties slaan opnieuw handen ineen

19 december 2023

|

Redactie

Noordwijk – Op 15 december ondertekenden de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN), Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ), woningstichting Padua, woonstichting Stek en de gemeente Noordwijk de jaarschijf 2024 van de meerjaren prestatieafspraken 2022 – 2025. Hiermee bekrachtigen zij de gezamenlijke inzet voor voldoende betaalbare, duurzame huurwoningen in de gemeente Noordwijk. In 2024 gaat extra aandacht uit naar de slaagkans van de nieuwbouwprojecten, duurzaamheid, leefbaarheid en de huisvesting van doelgroepen.

Het tekort aan sociale huurwoningen in de gemeente Noordwijk is hoog en het aantal beschikbare locaties beperkt. De betrokken partijen willen ervoor zorgen dat alle nieuwbouwprojecten die nu in voorbereiding zijn, ook echt gerealiseerd worden. Hiervoor is een gezamenlijke bouwtafel ingesteld. De programmamanager Realisatie Woningbouw, die in 2023 is toegevoegd aan de bestuurlijke organisatie, is hiervan de aanjager.

Hoewel de energiearmoede het nieuws minder domineert dan vorig jaar december, is dit voor de huurdersorganisaties nog altijd een aandachtspunt. Sjaak Geerlings (HBNZ) bevestigt het belang van de gezamenlijke energietafel, die in het najaar van 2023 is opgestart en wordt voorgezet in 2024: “Naast energiezuinigheid wordt aan deze tafel ook de inzet van aardwarmte voor corporatiewoningen besproken, maar bijvoorbeeld ook de natuurwet en de impact hiervan voor de isolatie van gebouwen.”

Ook over de sociale samenhang in wijken en leefbaarheid zijn afspraken gemaakt. Joke van den Berg (Stek) licht toe: “De corporaties maken in 2024 een wijkmonitor, zodat we onze inzet plegen in gebieden waar dat het meest nodig is. Ook hierbij hebben we huurdersorganisaties en de gemeente hard nodig.”

Wethouder Kortleven onderschrijft de afspraken volledig: ‘We hebben elkaar, nu en in de toekomst, hard nodig om de sociale huurvoorraad in de gemeente Noordwijk te verduurzamen en te vergroten. Wij staan hierbij voor grote uitdagingen. Deze afspraken helpen om deze uitdagingen samen aan te gaan.”

De partijen zetten zich gezamenlijk maximaal in om voor doelgroepen een geschikte woning te bieden. Naast de bestaande regelingen zoals de urgentieregeling en de contingentenregeling is er ook lokaal maatwerk. Met dit instrument worden woningen voor specifieke doelgroepen, zoals starters en senioren, met voorrang toegewezen. In de afspraken voor 2024 blijft het maximaal inzetten van lokaal maatwerk uitgangspunt. Ook staat in 2024 de actualisatie van de Woonvisie en het uitvoeringsprogramma bij de Visie Wonen, Welzijn en Zorg op het programma, waarbij de partijen uiteraard nauw betrokken zijn.