Search
Close this search box.

Huurdersorganisaties boos op starre corporaties

17 februari 2024

|

Redactie

De Haagse woningcorporaties Staedion, Haag Wonen en Hof wonen lappen de overlegwet aan hun laars. Zonder in overleg te gaan over de huurverhoging gaan zij voor de maximale huursomstijging van 5,3%.

Getty Images

Dit speelt niet alleen in Den Haag, ook in de rest van het land ontvangt de Woonbond dergelijke signalen. Dat huurdersorganisaties boos zijn op deze starre houding van corporaties is een logisch gevolg.

Corporatiekoepel zet in op maximale huurstijging

Corporatiekoepel Aedes stuurde een brief aan de leden om de maximale huursomstijging van 5,3% te realiseren, met het oog op de nodige nieuwbouw en de stijgende kosten hiervoor. De Woonbond is hier verbolgen over. Corporaties stappen hiermee over het- wettelijk vereiste- overleg met hun huurders heen.

Minder kan wel degelijk

Corporaties wijzen erop dat dit maximum volgt uit de Nationale Prestatie Afspraken (NPA) met de Woonbond en het Rijk. Daar is afgesproken dat de huren niet hoger mogen stijgen dan de gemiddelde CAO-loonstijging minus 0,5%. Maar dat er een maximum is afgesproken, wil niet zeggen dat corporaties dat maximum ook (overal) moeten vragen. En het ontslaat corporaties niet van de plicht om goed overleg te hebben met hun huurders.

Huurstijging lager dan loonstijging is alsnog fors

Ook stellen corporaties dat de forse huurverhoging geen probleem zou zijn omdat de gemiddelde loonontwikkeling hoger ligt dan de huurstijging. De Woonbond vindt het goed dat de huren minder stijgen dan de lonen. Maar wijst er al enkele tijd op dat de huurstijging alsnog te hoog is. Doordat de CAO-loonstijging hoger is dan becijferd bij de NPA, wijken ook meer huurders nadelig af van dit gemiddelde. Bovendien zorgt een gematigde huurstijging hoe dan ook voor meer financiële ruimte voor de huurder. Ook bij huurders met huurtoeslag, aangezien de huurtoeslag maar een deel van de stijgende huur compenseert. Hoe dan ook moeten corporaties hierover in overleg met hun huurders.

Corporatiesector negeert zeggenschap huurders

“Als de sector zo besluit om te gaan met zeggenschap van huurders, dan is er tenminste één ding duidelijk. Dat de positie van huurdersorganisaties sterker verankerd moet worden in het overleg over het huurbeleid.”Woonbonddirecteur Zeno Winkels

Onder de Overlegwet moeten verhuurders in gesprek met huurdersorganisaties over het huurbeleid. Bijvoorbeeld over de hoogte van de huursomstijging, een goed streefhuurbeleid en het al dan niet rekenen van een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huurders in commerciële sector nog minder gehoord

In de commerciële huursector is het al heel lang een probleem dat er niet echt wordt geluisterd naar huurders. In de corporatiesector gaat het vaak beter. Blijkt ook uit een onderzoek naar overleg over het huurbeleid van de Woonbond in 2023. Toen werd in de helft van de gevallen bij corporaties het huurbeleid aangepast na overleg. Bij commerciële verhuurders gebeurde dat in 94% van de gevallen niet. Huurdersorganisaties in de sociale corporatiesector gaven gemiddeld een 6,9 voor het overleg.

“Die ruime voldoende gooien corporaties nu te grabbel voor een hoge huurstijging. In plaats van bijvoorbeeld samen met hun huurdersorganisaties een signaal naar politiek Den haag te geven over de hoge nieuwbouwkosten.”Woonbonddirecteur Zeno Winkels

Daar pleiten ook de Haagse huurdersorganisaties voor. Zij  hebben begrip voor de bijdrage aan onderhoud en renovatie, maar vinden dat de duur geworden nieuwbouw niet alleen op het bordje van de huurder mag worden gelegd. Het Rijk moet bijspringen. “Hierdoor kan de voorgestelde huurverhoging vanaf 01-07-2024 mogelijk aanzienlijk verminderd worden.”

Dit is een bericht van de Woonbond