Search
Close this search box.

Waterschap en gemeente steeds duurder voor huurders

2 april 2024

|

Redactie

In de meeste gemeenten gaan de lokale heffingen die huurders moeten betalen dit jaar omhoog. En in heel Nederland gaan huurders meer betalen voor het waterschap.

De gemeentelijke belasting voor verwerken van huisvuil heet ‘afvalstoffenheffing’.

In 32 van de 342 gemeenten gaan de lokale belastingen voor huurders dit jaar omlaag. Overal elders stijgen de tarieven of blijven ze gelijk. Gemiddeld betalen alleenwonende huurders dit jaar 362 euro aan hun gemeente, 5,7 % meer dan in 2023. Voor meerpersoonshuishoudens met een huurwoning is dat 457 euro, 6,3% meer dan vorig jaar.

Jaarlijks overzicht COELO

Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Het COELO brengt jaarlijks in beeld wat burgers moeten betalen aan de gemeente, het waterschap en -voor huishoudens met een auto- de provincie.

Grote verschillen tussen gemeenten

In alle gemeenten betalen huurders afvalstoffenheffing, in veel gemeenten ook rioolheffing. Wat huurders moeten betalen aan hun gemeente hangt sterk af van waar ze wonen.

Goedkoopst voor huurders: Nijmegen

Dankzij gemeentelijk beleid om woonlasten voor huurders zo laag mogelijk te houden, is Nijmegen al jaren het goedkoopst. Rioolheffing betalen huurders daar niet en de afvalstoffenheffing komt in de vorm van een bedrag per afvalzak. Gemiddeld komt dat neer op 16 euro per jaar voor alleenwonenden en 32 euro voor grotere huishoudens.

Duurst voor huurders: West Betuwe en IJsselstein

Voor alleenwonende huurders is West Betuwe de duurste gemeente. De optelsom van afvalstoffenheffing en rioolheffing loopt daar op tot 773 euro. De duurste gemeente voor meerpersoonshuishoudens met een huurhuis is IJsselstein. In 2024 betalen die 835 euro aan de gemeente.

Heffingen voor waterschap fors omhoog

In 2024 betalen huurders gemiddeld 340 euro aan het waterschap. In alle 21 waterschappen zijn de kosten voor huurders dit jaar gestegen, met gemiddeld 12%.

Delfland duurste waterschap

Bij het Hoogheemraadschap van Delfland betalen meerpersoonshuishoudens dit jaar het meest (452 euro), bij Waterschap AA en Maas het minst (240 euro). De waterschapslasten voor huurders stijgen met 37,6% het sterkst in Amstel, Gooi en Vecht.

Interactieve atlas

Uitgebreide informatie over de woonlasten van huurders (en huiseigenaren) vind je in de door COELO samengestelde Atlas van Lokale Lasten 2024. COELO heeft ook een Lokale Lasten Calculator waarmee je de lasten in twee gemeenten met elkaar kunt vergelijken.

Dit is een bericht van de Woonbond