Search
Close this search box.

Woonbond in rechtszaak over WOZ in huurprijs

2 april 2024

|

Redactie

Enkele verhuurders hebben de Staat aangeklaagd omdat zij hogere huurprijzen willen kunnen vragen. De rechter heeft de Woonbond toegevoegd in deze zaak, omdat deze ook huurders aangaat.

Rechter, hamer en wetboek
Getty

De rechtszaak gaat over het begrenzen van de WOZ-waarde in de maximale huurprijs voor gereguleerde huurwoningen. Sinds mei 2022 geldt deze zogenaamde ‘WOZ-cap’. Die is ingevoerd omdat woningen te makkelijk op basis van de WOZ-waarde in de vrije sector vielen.

Huurders de dupe bij loslaten WOZ-cap

De stichting ‘Fair huur voor verhuurders’ wil van die WOZ-cap af en heeft de Staat hiervoor aangeklaagd. In een tussenvonnis heeft de rechtbank Den Haag woensdag besloten om de Woonbond toe te voegen als partij in deze zaak. Als onderbouwing gaf de rechter aan dat huurders en woningzoekenden gevolgen zullen ondervinden van stijgende huurprijzen als de WOZ-cap wordt losgelaten, daarom heeft de achterban van de Woonbond belang bij deze rechtszaak.

Goede zaak dat de Woonbond is toegelaten. Dit is niet alleen een geschil tussen verhuurders en Staat, dit gaat ook huurders en woningzoekenden aan. Zij zijn gebaat bij een sterkere bescherming tegen woekerprijzen.Marcel Trip van de Woonbond

WOZ-cap nodig voor relatie kwaliteit en huurprijs

Bij invoer van de cap becijferde het ministerie van Binnenlandse zaken dat 23.000 woningen hierdoor beschikbaar bleven voor de sociale woningvoorraad die anders bij nieuwe verhuur naar de vrije sector zouden verdwijnen. Ook zouden circa 15.000 woningen met een hoge vrijesectorhuur op termijn weer terug in de sociale sector komen.

De WOZ-cap is niet meer dan een heel kleine correctie op de invoering van de WOZ-waarde in de huurprijsbescherming. De Staat zou volgens de Woonbond nog veel verdergaande maatregelen moeten nemen.Marcel Trip van de Woonbond

Grote rol WOZ in nieuwe reguleringsplannen

Minister de Jonge van Volkshuisvesting is van plan meer woningen onder de regulering te laten vallen. De Woonbond is hier voorstander van. Wel vindt de Bond ook de nieuwe plannen van de Jonge nog niet ambitieus genoeg.

Dit is een bericht van de Woonbond