Zoek
Sluit dit zoekvak.

Compensatie gluurverhoging vergt veel tijd

13 april 2024

|

Redactie

 Duidelijkheid over de schadevergoeding wegens de gluurverhoging duurt langer dan verwacht. Wel is de Woonbond druk bezig om een proefproces op te starten.

Persoon leest ontvangen brief van de Belastingdienst
Belastingdienst

Vorig jaar bevestigde de Hoge Raad eerdere uitspraken van lagere rechters: van 1 maart 2013 tot 1 april 2016 had de Belastingdienst géén informatie over het inkomen van huurders aan verhuurders mogen geven. Over een eventuele financiële compensatie moeten rechters nog een oordeel geven. Tot die tijd is het onzeker of de Belastingdienst schadevergoeding moet betalen aan huurders.

Ondanks inspanning duurt het langer dan verwacht

De procedure om tot deze mogelijke schadevergoeding te komen duurt helaas veel langer dan de Woonbond verwacht. Of er uiteindelijk een proefproces komt is op dit moment nog niet duidelijk. Wel spant de Woonbond zich hier volop voor in.

Duidelijkheid door proefproces

Een proefproces houdt in dat een paar huurders die al eerder bij de Belastingdienst om schadevergoeding vroegen hun zaak laten toetsen door een rechter. De uitspraak in dat proces moet ook uitsluitsel geven voor andere huurders.

Ministerie zaait verwarring in brief

Huurders die eerder een schadeclaim indienden bij de overheid, ontvingen begin dit jaar een brief van het ministerie van Financiën. Daarin wees het ministerie de ingediende schadeclaims omdat “een proefprocedure met de Woonbond niet van de grond is gekomen”. Dit berustte op een misverstand.

Reageren naar ministerie niet nodig

Ontving je een brief van het ministerie van Financiën? Dan hoef je daar niet op te reageren. Dat je verzoek om schadevergoeding formeel is afgewezen betekent niet dat de Woonbond stopt met zijn inspanningen om een proefproces van de grond te krijgen.

Wat is de ‘gluurverhoging’?

De extra huurverhoging die mogelijk werd door te gluren in de inkomensgegevens van huurders. Een ander woord voor gluurverhoging is ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’.

Dit is een bericht van de Woonbond