Kantoor Hillegom open!

Sinds 23 januari opent woonstichting Stek haar deuren aan de Wilhelminalaan 3 in Hillegom voor haar bezoekers. Na maanden hard werken is het kantoor klaar om huurders en relaties te ontvangen. De kantoren in Lisse en Noordwijk zijn definitief gesloten. Hillegom is het nieuwe “thuis” voor de medewerkers van deze vestigingen.  De balie is open […]

Eerste sleutel huurders Offem Zuid

Het weer was een beetje grijs, maar voor de huurders van het project Offem Zuid in Noordwijk was het een prachtige dag. Zij kregen de sleutel van hun nieuwe woning. Mevrouw Caro van Velzen nam de sleutels in ontvangst van haar woning aan de Kostverloren. “Ik wilde heel graag kleiner wonen en in Noordwijk blijven.” […]

Warmterekening stijgt met zo’n 25 euro per maand

De tarieven die de grote warmteleveranciers vragen voor warmte zijn fors hoger dan de tarieven die zij vorig jaar vroegen. Het gaat om de warmtetarieven boven het energieprijsplafond en om de vaste kosten. Voor huishoudens die pakweg 35 GJ per jaar warmte afnemen betekent dit dat ze zo’n €25 per maand meer gaan betalen. Alle […]

Niet langer inflatievolgende huurverhoging

De huurverhoging van 2023 volgt niet de inflatie, maar de gemiddelde loonstijging. De meeste sociale huurders kunnen dit jaar een huurverhoging van maximaal 3,1% krijgen. In 2022 was de inflatie historisch hoog. Mede onder druk van de Woonbond is de regering afgestapt van een jaarlijkse huurverhoging die gebaseerd is op de inflatie. Anders zouden er […]

Huurverhoging sociale huurwoning vanaf 1 Juli 2023

In 2023 mag de huur van een sociale huurwoning omhoog. Vanaf 1 juli 2023 mag een verhuurder de huur verhogen met 3,1% of € 25. Zij kunnen daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning. Daarnaast geldt er een maximale huursomstijging van 2,6%. Tot 1 juli 2023 gelden dezelfde regels […]

Wat verandert voor huurders in 2023?

Hoe hoog mag de jaarlijkse huurverhoging zijn? Tot welke inkomensgrens kun je een sociale huurwoning krijgen? En is er in 2023 weer een energietoeslag? Het antwoord op deze en vele andere huurdersvragen hebben we voor je op een rijtje gezet in het overzichtsartikel Wat kost huren in 2023.  Energie en warmte We gaan ook in op […]

Afspraken over wonen in de regio Holland Rijnland ter inzage

Holland Rijnland heeft de concept-Regionale Woonagenda en de concept-Regionale Huisvestigingsverordening ter inzage gelegd. Daarin staan afspraken die de gemeenten in Holland Rijnland met elkaar maken over de woningbouw en de verdeling van de woningen. Concept-Regionale Woonagenda De gemeenten in Holland Rijnland maken al jaren met elkaar afspraken over:  Die afspraken zijn vastgelegd in de Regionale […]

Gratis isolatie vanaf 2023 bij woningcorporaties

Huurders bij woningcorporaties krijgen geen huurverhoging meer voor isolatiemaatregelen. Dit geldt voor alle isolatiemaatregelen die na 1 januari 2023 worden opgeleverd, vinden de Woonbond en Aedes, de vereniging van woningcorporaties. In juni 2022 werden de Nationale Prestatieafspraken(externe link) ondertekend. Daarin staat dat isolatiemaatregelen die corporaties nemen voor huurders vanaf 1 januari 2023 gratis worden. Aedes en de […]

Eerste Kamer stemt in met afschaffen verhuurderheffing

De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het afschaffen van de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur. Een groot succes voor de Woonbond. Na de invoering in 2013 was de Woonbond lange tijd de enige landelijke organisatie die zich verzette tegen deze belasting, die huurders op kosten joeg door hogere huren, en woningzoekenden opzadelde met langere […]