Zoek
Sluit dit zoekvak.

Raad van State steunt aanpak woekerhuren

De Raad van State (RvS) is positief over het dwingend maken van het woningwaarderingsstelsel. In het advies over het wetsvoorstel Betaalbare huur heeft de RvS ook kritiekpunten, maar die zijn volgens de Woonbond onterecht. Met de Wet Betaalbare huur wordt het woningwaarderingsstelsel (WWS) dwingend gemaakt en moeten meer woningen onder dit puntenstelsel (WWS) vallen waarmee […]