Welkom

SHN, meer betaalbare huurwoningen in Noordwijk Binnen en Aan Zee

SHN (Stichting Huurdersbelangen Noordwijk) behartigt de belangen van de huurders en de bewoners van woningen van woningcorporatie Stek in Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. Ook behartigt SHN de belangen van iedereen die op zoek is naar een sociale huurwoning in deze kernen. Daarbij draagt SHN zorg voor de rechtspositie van de huurders.

SHN is onafhankelijk en adviseert Stek bij huurverhoging, dienstverlening, nieuwbouwplannen, renovaties, woningverbetering, leefbaarheid in de wijk, service-overeenkomsten en energiebesparing. Ook overlegt SHN regelmatig met de gemeente Noordwijk en Stek over nieuwbouwplannen om ervoor te zorgen dat er voor de vele woningzoekenden betaalbare huurwoningen worden gebouwd. 

Elk jaar worden afspraken met Stek en de gemeente Noordwijk gemaakt over betaalbaarheid van de woningen, beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen, een plezierige leefomgeving voor de bewoners en het verduurzamen van de bestaande woningen en nog te bouwen woningen. Als de uitvoering van de gemaakte prestatieafspraken niet naar behoren worden nagekomen komt SHN in beweging. Zo is het grote tekort van betaalbare huurwoningen in Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee aanleiding geweest voor de minister van Binnenlandse zaken en de provincie Zuid-Holland het college van B&W aan te sporen meer en sneller sociale huurwoningen te bouwen. SHN houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Het kantoor van SHN is gevestigd aan Van Panhuysstraat 15 in Noordwijk (vanwege corona tijdelijk gesloten). Voor meer informatie, vragen of het maken van een telefonische afspraak kunt u gebruikmaken van het contactformulier.