Welkom

De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) vertegenwoordigt alle Noordwijkse huurders van de Woningstichting Stek en behartigt hun belangen.

Stichting Huurdersbelangen Noordwijk is gevestigd in het voormalige DPO-gebouw.

Bezoek adres: Let op: Gedurende de Corona-pandemie is het gebouw gesloten voor bezoek.
van Panhuysstraat 15, 2203JN, Noordwijk

Postadres:
Secretariaat SHN
postbus 1022
2200 BA NOORDWIJK

Voor afspraken verwijzen wij u naar het contactformulier. of telefonisch met 071-3614400

De SHN is een zelfstandige en onafhankelijk organisatie.
Wij zijn betrokken bij zaken als: huurverhoging, dienstverlening, nieuwbouwplannen, renovaties, woningverbetering, omgevingsverbetering, service-overeenkomsten en energiebesparing.

De SHN vergadert regelmatig met het managementteam van de NWS en de gemeente Noordwijk.

Wij nodigen u van harte uit onze site te bekijken. U treft informatie over onze organisatie, doelstellingen, procedures en werkwijze.

Voor meer informatie of vragen zijn wij bereikbaar via het secretariaat