Aan de slag met prestatieafspraken

Nu de zomerperiode bijna voorbij is, gaan veel huurdersorganisaties, gemeenten en woningcorporaties weer aan de slag met het maken van nieuwe prestatieafspraken. Het maken van prestatieafspraken tussen belanghebbenden, zoals woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties, is een proces dat zorgvuldige planning en samenwerking vereist. Hier zijn de stappen die je kunt volgen om prestatieafspraken te maken: 1. […]