Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wat verandert er in 2024?

Huren en geld Met welk inkomen heb je volgend jaar toegang tot sociale huur? En verandert de huurtoeslag? De antwoorden op deze en andere vragen hebben we op een rijtje gezet. Jaarlijkse huurverhoging Op het moment van schrijven is nog niet alles bekend over de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. Het maximale percentage voor de sociale huursector […]

Huren kost steeds groter deel van inkomen

De huurprijzen zijn in de afgelopen 30 jaar harder gestegen dan de inflatie. Ook de loonontwikkeling bleef achter bij de woonlasten van huurders. De Woonbond concludeert dit in een onderzoek gebaseerd op cijfers van het CBS en het ministerie. In 1990 waren huurders gemiddeld nog 19,7% van hun inkomen kwijt aan de huur. In 2021 was deze […]

Belangrijke huurwetten pas na verkiezingen behandeld

De Tweede Kamer ging op 27 oktober met verkiezingsreces. Dat betekent dat er niet meer gestemd gaat worden over belangrijke huurwetten tot na de verkiezingen. De verkiezingen zijn op 22 november. De Kamer besloot belangrijke wetgeving (de Wet wijzigingen huurtoeslag, de Wet Regie volkshuisvesting en de Wet betaalbare huur) niet controversieel te verklaren. Dat betekent […]

Overbieden geen uitzondering meer

Wie een vrijesector huurwoning op het oog heeft in Amsterdam, loopt grote kans om overboden te worden. Deze trend waar het Parool over schrijft, toont volgens de Woonbond de noodzaak van verdere prijsregulering. In het Parool-artikel(externe link) staat het voorbeeld van een huurwoning die voor € 1.750,- per maand wordt aangeboden. Maar bij bezichtiging blijkt dat inmiddels […]

Controleer of je recht hebt op huurverlaging

Voor corporatiehuurders met een relatief laag inkomen die geen bericht over een huurverlaging per 1 juli hebben gehad is het goed om te controleren of ze niet toch recht hebben op die huurverlaging.  Huurders die in 2021 al een laag inkomen hadden dat recht geeft op huurverlaging, hadden uiterlijk 31 mei moeten horen dat ze […]

Vóór 1 juni bericht over huurverlaging

Heb je recht op eenmalige huurverlaging, maar nog steeds geen huurverlagingsvoorstel gehad? Neem contact op met je verhuurder.  En stap naar de Huurcommissie als je er met de verhuurder niet uitkomt. Corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur hebben dit jaar recht op huurverlaging. In het overzichtsartikel ‘Eenmalige huurverlaging 2023’ hebben we op een rij gezet […]

Bouw meer én echte sociale woningen

Laat gemeenten meer dan 30% sociale huur bouwen en zorg dat dit ook echte sociale huur is, die langdurig wordt ingezet als betaalbare huurwoning.  Dat stelt de Woonbond in een reactie op de Wet versterking regie Volkshuisvesting(externe link).  Meer sociale huur De Woonbond vindt het goed dat de overheid met de wet grip wil krijgen op […]

Wet die huurverlaging regelt in werking

Na de Tweede Kamer ging ook de Eerste Kamer akkoord met de wet die in 2023 huurverlaging regelt voor corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur. De wet is per 1 maart in werking. Dankzij de nieuwe wet hebben huurders met een huurprijs boven de € 575 en een laag inkomen per 1 […]

Warmterekening stijgt met zo’n 25 euro per maand

De tarieven die de grote warmteleveranciers vragen voor warmte zijn fors hoger dan de tarieven die zij vorig jaar vroegen. Het gaat om de warmtetarieven boven het energieprijsplafond en om de vaste kosten. Voor huishoudens die pakweg 35 GJ per jaar warmte afnemen betekent dit dat ze zo’n €25 per maand meer gaan betalen. Alle […]